Šejh Halilagić: Dnevne obaveze trebamo rasporediti prema namaskim vaktovima

Date:

Povodom nastupajuće mubarek noći Lejletu-l-miradž razgovarali smo sa Seadom Halilagićem, šejhom Hadži Sinanove tekije u Sarajevu. Uz osvrt na značaj ove noći sa aspekta vjerovanja, šejh Halilagić se osvrnuo i na njene univerzalne poruke, posebno one koje mogu biti smjernica muslimanu današnjice.

Razgovarao: Nedim Gondžić

PREPOROD.INFO: U čemu se, prema izvorima islama ogleda značaj Lejletu-l-miradža?

ŠEJH HALILAGIĆ: Miradž je nakon Kur'ani Kerima najveća mudžiza našeg uzora, odabranog Muhammeda a.s. Poslanik a.s. je miradž obavio i tijelom i ruhom, to jeste kompletnim svojim bićem. On je potvrda istinskog imana vjernika i test za sve nesigurne u istinitost poslanstva Muhammeda a.s., njegovu riječ i sve mudžize pa i miradž. 

Miradž nas sve stavlja na test koliko prihvatamo i istinski primjenjujemo u vlastitom životu od onog što nam je Objavom i primjerom vlastitog življenja i riječju dostavio Allahov poslanik Muhammed a.s.

Naš Milostivi Gospodar Allah dž.š. nam je na miradžu darovao, to jeste propisao klanjanje namaza; prvo pedeset, a zatim smanjio na pet dnevnih namaza, ukazujući nam posebnu milost jer svaki lijepo obavljen namaz vrijedi kao deset namaza.To je posebno važan i odabran dar poklonjen čovječanstvu u ovoj mubarek noći.

Poslaniku Muhammedu a.s. je podareno pravo na šefa'at za griješnike iz njegovog ummeta. Svi smo manji, ili veči griješnici i nadamo se da ćemo Allahovom milošću i Poslanikovim šefa'atom biti obuhvaćeni i spašeni na Sudnjem danu i uvedeni u džennet.

Objavljena su Poslaniku a.s. i tri posljednja ajeta sure El-Bekare, a darovana i nama. Trebali bismo ih svi upamtiti, znati njihovo značenje, svakodnevno ih učiti iza jacijskog namaza i pridržavati ih se u svom življenju. Oni su nama darovana riznica kod Gospodarovog Arša.

Kao uspomena na neposredan razgovor vođen na miradžu između Veličanstvenog Allaha dž.š. i njegovog poslanika Muhammeda a.s., mi svakodnevno u namazu na sjedenju učimo „Ettehijjatu“ te bi nas to trebalo podsjetiti da je namaz munadžat (bliski neposredni razgovor) sa Gospodarom dž.š. i da traži od nas potpunu predanost i prisutnost, jer od namaza imamo onoliko koliko smo prisutni u njemu. Učeći “Ettehijatu” mi svi činimo i dovu za salihine (dobre robove) pa bi trebali da se potrudimo da budemo jedni od njih. Dok god se bude klanjalo ove dove će se učiti na sve salihine. 

PREPOROD.INFO: Šta obilježavanje Lejletu-l-miradža sugeriše danas muslimanima?

ŠEJH HALILAGIĆ: Svjesno i aktivno življenje uz ispunjenje svrhe stvaranja čovjeka. Prisjetimo se da se Poslanikov mi'radž desio u najtežem periodu njegovog časnog života.

Nakon trogodišnje izolacije i progona muslimana u pustinju, uz uskraćivanje hrane i vode, mučenja i ubistva, desilo se preseljenje voljene supruge hz. Hatidže r.a. i smrt Poslanikovog amidže i zaštitnika Ebu Taliba, koji su bili najveći oslonci i pomagači Poslaniku a.s.

U tom periodu Poslanik a.s. je radi poziva u islam otišao u Taif, ali ga njegovi stanovnici protjeraše iz grada gađajući ga kamenjem nastojeći ga poniziti. To mu je bilo i najteže iskušenje u životu.

Nakon ovih velikih iskušenja Allahov poslanik a.s. je pozvan na miradž. Danas su muslimani u jednom teškom stanju, jer su izoženi mnogim napadima, omalovažavanju, stradanju i drugim raznim iskušenjima i teškoćama. Nažalost, radi vlastitih slabosti, nisu ni spremni, niti znaju, niti mogu da im adekvatno odgovore.

Miradž bi trebao da nas osvijesti da shvatimo, kako pojedinačno tako i kolektivno, da je samo istinski oslonac, pomagač, izlaz i nada za sve u životu pravilna i snažna veza sa Gospodarom svega, Allahom dž.š.

Olakšanje slijedi sa i nakon teškoća. Allahova dž.š. pomoć i nagrada dolazi nakon ulaganja truda, to jeste rada. Trebalo bi da shvatimo da je svrha življenja na dunjaluku istinsko robovanje i spoznaja Allaha dž.š., uz ispunjenje ovodunjalučkih zadataka na adekvatan način.

Ne robovanje dunjaluku i nekontrolisano uživanje, već njegovo iskorištavanje u hajr.

Miradž podsjeća na važnost robovanja Gospodaru, te okrenutosti dunjaluku na adekvatan način

PREPOROD.INFO: Koje smjernice iz sjećanja na miradž vjernik treba usvojiti u svom svakodnevnom djelovanju?

ŠEJH HALILAGIĆ:  Prisjetimo se 222. ajeta sure El-Bekare: “Zaista Allah voli one koji se kaju i voli one koji se čiste“.

Trebamo se čuvati svih grijeha i prijestupa, mnogo se kajati i biti neprekidno sa gusulom i abdestom.

Mi'radž je bježanje od grijeha i svega što je loše te čuvanje našeg srca (duhovnog organa spoznaje) čistim. Uslov za to je kontrola naših strasti, promjena loših osobina u dobre i njihovo osnaženje, što više sjećanje i  slavljenje Gospodara Uzvišenog te činjenje dobra svemu stvorenom a posebno muslimanima.

Prisjetimo se da je Džibril prije miradža izvršio šekku-s-sadr, to jeste, otvario je Poslanikove a.s. mubarek grudi, izvadio njegovo srce, oprao ga od svih nečistoća i ponovo vratio u grudi. Ovo je bila priprema za stizanje u najveću moguću Allahovu dž.š. blizinu i razgovor sa Njim. 

Ko god hoće da  bude blizu Allaha dž.š.,  a tome bi trebali težiti svi muslimani, mora učiniti iskrenu tevbu od svih grijeha, jer je to naš šekku-s-sadri i krenuti na put približavanja Allahu dž.š.  

Sve dnevne obaveze trebali bismo rasporediti prema namaskim vaktima, jer „Namaz je mi‘radž istinskih mu'mina“. Namaz treba da nam bude glavna dnevna odrednica za sve.

Nažalost kod mnogih tako nije i mi često stavljamo namaz na zadnje mjesto te ga formalno i bez prisutnosti obavljamo. Mi često namaz doživljavamo kao teret. On jeste propisan kao obaveza iz razloga da se spriječi naš nehaj i gaflet. Trebalo bi da je namaz za nas radost, odmor i poseban zevk (užitak) koji doživljavamo radi razgovora i susreta sa Gospodarom.

PREPOROD.INFO: U kojim je ibadetima, uz propisane farzove, najbolje provesti ovu noć?

ŠEJH HALILAGIĆ: Ibadeti koji se mogu izvršavati povodom svih mubarek dana i noći pa tako i Lejletu-l-miradža su pojedinačno klanjanje noćnog namaza, činjenje iskrene tevbe, učenje istigfara, Kur’ani kerima i hadisi šerifa, zikra i salavata.  

Noćni namaz može da ima dva, četiri, osam, dvanaest rekata, a na svaka dva se predaje selam. Preporučio bih da Salatu-l-lejl ima toliko rekjata, koliko ih možemo klanjati uz punu prisutnost te da ga obavimo iza pola noći ili u sehurski vakat, kod svoje kuće. Neki preporučuju da se na svakom rekjatu iza Fatihe prouči Ihlas.

Zatim je lijepo proučiti 3 puta Subhaneke-l-lahumme ve bi hamdike. Ešhedu en la ilahe illa ente. Estagfiruke ve etubu ilejke, 100 puta Estagfirullāh, 33 puta Allahumme salli ala sejjidina Muhammed ve ala ali sejjidina Muhammed, 100 puta Subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahi-l-azimi, estagfirullah, 100 puta Subhanallahi vel hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber, 5 puta Subhanallahi ve bi hamdihi ‘adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete aršihi ve midade kelimatihi.

U sklopu dove lijepo je proučiti i: Allahumme inni es‘eluke min fadlike.Allahumme e’ini ’ala zikrike ve šukrike ve husni ’ibadetike. Allahummedž’al fi kalbi nuren, ve fi lisani nuren, vedž’al fi semi nuren, vedž’al fi besari nuren, vedž’al min halfi nuren ve min emami nuren, vedž‘al min fevki nuren ve min tahti nuren.

Allahumme ‘atini nuren. Allahummagfir li verhamni vehdini vedžburni, ve‘afini verzukni verfa’ni. Allahumme inni eseluke-l-džennete ve e’uzu bike minennari. Subhanekellahumme rabbena ve bi hamdikellahummagfir li.

(Preporod.info)

 

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related