Seminar – Društvena briga kao misija imama

Materijalna dobra moraju služiti životu

Na temu socijalnog i karitativnog rada i iskustva Katoličke crkve govorio je dr. fra Mile Babić sa Franjevačke teologije u Sarajevu. Kao najbolje organizirano humanitarno društvo s kršćanskim predznakom naveo je Karitas u Njemačkoj, napominjući da je to rezultat uređenog sistema na nivou države na tom polju kojim davaoc priloga u dobrotvorne svrhe biva oslobađan poreza shodno datom prilogu.

Fra Mile Babić se ovom prilikom osvrnuo i na ljudsko djelovanje u humanističkom smislu na globalnom, ali i pojedinačnom nivou. „Vidite li vi šta mi danas radimo u cijelom svijetu u humanističkom smislu! Materijalna dobra moraju služiti životu, a danas je sve obratno: ubijamo ljude, narode, vodimo ratove da bi uvećali profit – i to od velikih sila pa do nas pojedinaca – sestra sestru i brat brata kada pravi testament prevari“, kazao je fra Babić. „Da budemo braća i sestre je stvar dužnosti, a ne tek savjet“, istakao je Babić napominjući da takav pristup vjerskim dužnostima i dovodi do stanja u svijetu u kome imamo 225 milijardera, a milijarde siromašnih.

Cijeli tekst pročitajte u štampanom izdanju „Preporoda“.