Seminar: “Savladavanje Integrativne kompleksnosti metodologije razmišljanja”

Radi se o nastavku edukacije koja je započeta u novembru prošle godine kada je takođe trodnevni seminar prošlo 17 imama iz cijele BiH na temu MoviEQ radionica.
Ista grupa imama na seminaru u Sarajevu pod nazivom „Savladavanje Integrativne kompleksnosti metodologije razmišljanja“ prolazi obuku za trenere.

Ovo je prva grupa imama u BiH koji su prošli ovu vrstu posebnog programa. Cilj programa je prevencija radikalizma kod mladih, a imami i mualime bi nakona seminara trebali znati mladima prenijeti vještine za kompleksinije sagledavanje stvarnosti, za radio BIR je rekla stručna saradnica Uprave za vanjske poslove i dijasporu Islamske zajednice, Medina Mehmedović – Mulalić:

Metodologija po kojoj se radi na seminaru je osmišljena na univerzitetu Cambridge. Ovo je prvi put da se ovakav projekat provodi sa vjerskim zajednicama, istakao je projekt menadžer Međunarodne organizacije za migracije Mirza Omerhodžić. “Radi se o radionicama koje imaju za cilj promovisanje kritičkog razmišljanja među mladima. Cilj jeste pronaći mlade ljude koji su negdje marginalizirani u društvu i podstaći njihov angažman i raditi na povezivanju njih s lokalnim zajednicama, generalno raditi na osjećaju pripadnosti mladih njihovoj zajednici.“- pojasnio je Omerhodžić.

Imamima će po završetku seminara biti uručeni Cambridge certifikati, nakon čega će oni u svojstvu trenera moći organizovati odgovarajuće radionice u svojim zajednicama. Radionice o Integrativnoj kompleksnosti metodologije razmišljanja imaju za cilj prevenciju ekstremnog ponašanja, te razumijevanje važnosti poštivanja različitosti i mirnog riješavanja konflikata.