Seminar za imame

Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije IOM je organizovala trodnevni seminar za imame imualime iz cijele BiH na temu „Savladavanje Integrativne kompleksnosti metodologije razmišljanja“
Radi se o nastavku edukacije koja je započeta u novembru prošle godine kada je trodnevnom seminaru prisustvovalo sedamnaest imama i malima koji su u prvoj fazi seminara bili učesnici te iskustveno prošli kroz proces u sedam sesija gdje su se upoznali sa MoviEQ metodologijom.
Seminar pod nazivom „Savladavanje Integrativne kompleksnosti metodologije razmišljanja“ održan je u Sarajevu od 22-24.1. i predstavlja nastavak naprijed spomenute edukacije imama i mualima koji su, ovaj put, prošli obuku za facilitatore nakon koje su pripremljeni za vođenje radionica integrativne kompleksnosti IC koja opisuje strukturu mišljenja. Naime, radi se o naučno osmišljenom pristupu razmišljanja koji je razvijen na Univerzitetu Cambridge u cilju pomaka od crno-bijelog razmišljanja prema kompleksnijim načinima angažovanja sa svijetom i neposrednim okruženjem, a što je direktno povezano sa višim stepenima otpornosti prema bilo kojoj vrsti krajnosti i ekstremizma ili sklonosti ka isključivom ponašanju.
Ovo je prva grupa imama u BiH koji prolaze ovaj program edukacije. Nakon ove trodnevne obuku za facilitatore slijedi realizacija jedne radionice na terenu uz mentorstvo stručnih osoba nakon čega imami/mualime dobijaju i Cambridgov certifikat za facilitatore IC thinking metode na kojoj je bazirana MoviEQ metodologija, kazala je stručna saradnica u Upravi za vanjske poslove i dijasporu te koordinatorica ovog projekta Medina Mehmedović – Mulalić
Na samom otvaranju seminara projekt-menadžer Međunarodne organizacije za migracije, Mirza Omerhodžić je kazao: “Radi se o radionicama koje imaju za cilj promovisanje kritičkog razmišljanja među mladima. Cilj jeste pronaći mlade ljude koji su negdje marginalizirani u društvu i podstaći njihov angažman i raditi na povezivanju njih s lokalnim zajednicama, generalno raditi na osjećaju pripadnosti mladih njihovoj zajednici.“
Radionice o Integrativnoj kompleksnosti metodologije razmišljanja imaju za cilj prevenciju bilo koje vrste ekstremnih ponašanja, krajnosti i isključivosti šta god da je njihov uzrok, te razumijevanje važnosti poštivanja različitosti i mirnog riješavanja konflikata.