Seminar za vjeroučitelje Muftijstva travničkog

 

Seminaru su prisustvovali zamjenik reisu-l-uleme koji je ujedno i v.d. Uprave za obrazovanje i nauku, mr. Husejin ef. Smajić; muftija travnički,.dr. Ahmed-ef. Adilović; šef Odjela za vjeronauku u Upravi za obrazovanje i nauku, doc.dr. Nezir Halilović; direktor Elči Ibrahim-pašine medrese mr.Dževdet Šošić, glavni imami Muftijstva travničkog te oko 80 vjeroučitelja.

Nakon učenja odabranih ajeta Čansog Kur'ana od strane vjeroučitelja hfz. mr. Adnana Serebrenice, moderator seminara Rešad-ef. Lendo najavio je program seminara. U prvom dijelu seminara prisutnim vjeroučiteljima se obratio direktor Elči Ibrahim-pašine medrese mr.Dževdet Šošić, koji je kao domaćin izrazio dobrodošlicu prisutnim i vjeroučiteljima te je istakao značaj vjeroučiteljskog rada zahvaljujući kojem učenici iz osnovne škole dolaze u medresu sa kvalitetnim predznanjima iz poznavanja islama.

Zatim se prisutnim obratio muftija travnički,.dr. Ahmed-ef. Adilović koji je u svom izlaganju ukazao na ulogu i značaj vjeronauke, te se osvrnuo na prava i obaveze koje imaju vjeroučitelji, shodno normativnim aktima koji regulišu ovo pitanje te potrebu aktivnije saradnje sa Islamskom zajednicom.

Na kraju prvog bloka, prisutnim se obratio i zamjenik reisu-l-uleme koji je ujedno i v.d. Uprave za obrazovanje i nauku, mr. Husejin ef. Smajić te u svom izlaganju istako najšečće probleme vjeroučitelja koji mogu biti lične prirode (problemi rasporeda časova, rada u kombinovanim odjeljenjima i sl.) na koje se vjeroučitelji najčešće žale, mada iste moraju sami rješavati unutar svojih kolektiva. Posebno je ukazao na sve izraženije probleme narušenih međuljudskih odnosa između vjeroučitelja zbog kojih se dovodi u pitanje i ugled vjeroučitelja kao profesije kao i Islamske zajedncie u cjelini. Druga vrsta problema su problemi općeg karaktera, gdje se vjeročitelji žale na nastavne programe i udžbenike za vjeronauku, što je on pozdravio i istakao da uvijek treba tražiti još kvalitetnije nastavne programe i udžbenike, s tim da se mora ispoštovati procedura njihovih izmjena. Treća vrsta problema su problemi (ne)saradnje sa Islamskom zajednicom gdje je precizno detektovana pojava svjesnog ignorisanja saradnje sa Islamskom zajednicom od strane pojedinih vjeroučitelja, kojoj ponekad doprinose i pojedini glavni imami koji ne žele da uključuju vjeroučitelje u aktivnosti medžlisa, te je ukazao da takvi slučajevi moraju biti otklonjeni. U svom izlaganju je vjeroučiteljima precizno naveo šta je sve Islamska zajednica uradila i radi za vjeroučitelje u BiH, te koliko je njihov položaj bolji u odnosu na imame. Na kraju svog izlaganja zamjenik reisu-l-uleme je podsjetio vjeroučitelje da se vjeronauka mora stalno čuvati predanim radom i zalaganjem jer će uvijek biti ekstremnih osoba koje će na ovaj ili onaj način pokušavati ugroziti vjeronauku. Zatim je pružena prilika vjeroučiteljima da postave direktna pitanja vezana za iznesenu temu.

U drugom bloku seminara prisutnima su se obratili koordinator za vjeronauku pri Muftijstvu travnikom vjeroučitelj Haris Husanović i glavni imam MIZ Travnik mr. Salih Indžić koji su se osvrnuli na istorijat uvođenja vjronauke u škole i primjere dobre saradnje između vjeroučitelja i Islamske zajednice te iznijeli prijedloge za poboljšanje iste.

Nakon toga doc.dr. Nezir Halilović, šef Odjela za vjeronauku u Upravi za obrazovanje i nauku, izložio je temu „Vjeroučitelji kao spona dva sistema” analizirajući položaj vjeroučitelja u okviru odgojno-obrazovnog sisitema u BiH, kao i u okviru sistema Islamske zajednice. Istakao je da se vjeroučitelji nalaze u presjeku dva skupa, te da oni u tome nisu usameljni i da su u sličnom položaju i Islamski fakulteti u BiH, kao i sve naše medrese, jer se na sve njih paralelno odnose i važeći propisi nadležnog nivoa vlasti s jedne strane i Islamske zajednice, s druge strane, za razliku od imama i glavnih imama koji su potpuno unutar sistema Islamske zajednice.

U trećem bloku vjeroučitielji su učestvovali u radionici koju je vodio doc.dr. Nezir Halilović na temu „Mogućnosti unaprjeđenja saradnje sa nadležnim medžlisom Islamske zajednice.” U radionici su učešće uzeli svi vjeroučitelji i u pisanoj formi dostavili rezultate radionice. Sastavni dio radionice je bila i evaluacija realizovanog seminara. Potom je otvorena rasprava i pružena prilika za postavljanje pitanja, iznošenje ličnih primjera i prijedloga za unaprjeđenje saradnje vjeroučitelja i Islamske zajednice.