Senaid ef. Kobilica među 100 najutjecajnijih ličnosti u Norveškoj

Od februara 2016. godine radna grupa od četiri novinara radila je na identificiranju ljudi i miljea sa najvećim utjecajem na vjerskom polju. U oktobru 2016. godine njihov rad je priveden kraju i prezentiran javnosti. Naime, radna grupa je prezentirala 100 osoba sa najvećim utjecajem i sa ovim su odnosi između njih postali poznati javnosti. Ovo je prvi put da je tako detaljan pregled odnosa snaga i utjecaja među sada već poznatim ličnostima u ovoj oblasti napravljen.

Radna grupa je koristeći, između ostalog, profesora političkih nauka Bernta Aardala dizajnirala metodologiju implementacije projekta. Projekat je imao za cilj da identificira i prezentira najutjecajnije aktere na vjerskom polju u pozitivnom i negativnom smislu. Dakle, neko može biti negativno utjecajan, jer uspijeva stvarati nemir i zabrinutost kroz promoviranje nazadnih ideja i mobiliziranje i okupljanje destruktivnih snaga.

Biti jedan od 100 među kojima je norveški kralj i ministri i isto tako biti prezentiran na ovako objektivan način smatram velikim poklonom nakon svih godina upornog i mukotrpnog rada na prilično kompleksnim i zahtjevnim poslovima i projektima unutar Zajednice i društva, komentar je glavnog imama Senaid-ef. Kobilice, koji nastavlja govoreći da ovo ima poseban značaj i težinu, jer dolazi od novinara, koji nemaju problema da budu i vrlo kritični prema negativnom djelovanju svakoga od nas. Ipak hoću da se osjećam poniznim i uvjerenim da određeni izazovi u društvu na koje mi nemamo adekvatne odgovore čekaju još uvijek na nas i na našu odlučniju i kreativniju ulogu.

Ono što ne raduje u ovome projektu jeste da od 100 imena nalazimo svega sedam muslimana. Od njih sedam dvoje je prezentirano sa negativnim konotacijama.

Kroz napisano o Senaid-ef. jasno se podvlači prepoznatljiva, pozitivna i konstruktivna uloga Islamske zajednice Bošnjaka u Norveškoj.