Sisak: Promocija pet novih učača Kur'ana

Tog dana promovirano je 5 mladih učača Kur’ana koji su proteklih godina iskazivali svoju ljubav prema Kur’anu kroz trud, želju u savladavanju kur’anskog pisma, a potom kroz učenje i primjenu tedžvidskih pravila uz vježbu učenja Kur’ana.

Plod dugogodišnjeg truda, vremena, posvećenosti rezultiralo je svečanom promocijom u nove učače Kur’ana što je glavni imam nazvao “vjerskom maturom”.

Mesdžid je bio premali da primi sve one koji su došli taj dan da posvjedoče ovom trenutku, a među njima velikom broju džem’atlija, rodbine, prijatelja i poznanika naših novih učača i njihovih obitelji.

Svečanost je započela nakon klanjanja podne-namaza, učenjem ašereta Fuad ef. Karage, a potom je sve prisutne poselamio i izrazio dobro došlicu glavni imam Alem ef. Crnkić koji je naglasio kako je za njega osobno, pa i za džem’at ovo jedan od najljepših povoda okupljanja i najdraži događaj/ svečanost u jednom džem’atu jer kroz njega promoviramo nekoliko ciljeva: afirmiramo kur’ansko načelo prve Objave-Iqre-uči,čitaj u ime Gospodara svoga, prezentiramo i promoviramo na najbolji mogući način vrijednost i važnost pohađanja mektebskog vjeronauka čiji je najljepši plod naučiti učiti u Kur’anu, svjedočimo kvalitet, snagu i ljepotu islama kroz nove učače Kur’ana što jedan džem’at čini bogatijim i povezujemo, osnažujemo rodbinske, obiteljske i prijateljske veze kroz okupljanje ovim povodom.

Glavni imam je istakao kako današnjim danom promoviramo snagu i ljepotu islamu kroz časnu riječ Kur’ana i našu mladost. Kroz hadiske poruke istakao je vrijednost učenja Kur’ana, a spomenuo je i poseban status roditelja na Sudnjem Danu koji će nositi krunu od nura.

Pet mladih učača je započelo učenje sure Ja-sin koja je nazvana “srcem Kur’ana”. Nakon učenja svakog od učača, Alem ef. je dao kratke biografske podatke i karakterne crte.

Prva je učila Nejla Baltić, kćerka Samira i Edite, šesteročlane obitelji iz Siska, učenica 8. razreda koja je i članica ženskog hora “Firdews”. Ona je proučila dvije stranice sure Ja-sin, a tijekom programa hatmi prisutne je počastila i sa izvedbom dvije ilahije.

Druga je učila Mineta Zenkić, kćerka Kemala i Hasibe, učenica 5. razreda iz Petrinje koja je bila i najmlađa “hatmašica” u grupi. Njezino učenje Sufare datira još iz predškolskih dana i imala je posebno veliku podršku oca Kemala čiji je otac Derviš ef. bio imam u Kozarcu.

Treća je učila Tanija Hafizović, kćerka Mirzeta i Zrinke iz Siska, učenica 8. razreda O.Š.Viktorovac. Samozatajna i tiha, kako ju je predstavio glavni imam, Tanija je primjer djevojčice koja se trudi u svim aktivnostima, a prošle godine je bila učesnica na Mektebskoj večeri Kur’ana u Zagrebu.

Četvrta je učila Hana Hafizović, kćerka Nijaza i Ermine, učenica 8. razreda iz Mošćenice, dijela džem’ata gdje živi najveći broj naših aktivnih džem’atlija. Alem ef. se osvrnuo na njezinog dida hadži Zijada koji posebno pozornost i pažnju poklanja učenju Kur’ana i iščitavanju islamske literature što je nastavak kroz njezino učenje tradicije posvećivanja Kur’anu.

I posljednji peti učač Kur’ana bio je Tarik Hajdarević, sin Ilijasa i Mersihe, unuk našeg Fuada ef. Karage koji obogaćuje događaje našeg Medžlisa kroz voditeljstvo programa, a ove godine zajedno sa svojim prijateljima iz Siska sudjelovao je na manifestaciji “Ramazan u Bosni” u Sarajevu gdje je bio voditelj programa i dobio je usmenu pohvalu “da će uskoro prestići poznatog tv voditelja Tarika Filipovića”.

Nakon učenja Kur’ana, pristupilo se izvlačenju pitanja iz domena ibadeta, koje je u kuvertama dijelio Fuad ef. Karaga, a kroz životna važnja pitanja iz islamske praktičnosti, prisutni su se mogli podsjetiti, utvrditi ili iznova naučiti o određenim pitanja poput naklanjavanja namaza ili namaza putnika (musafira).

Alem ef. kao domaćin i moderator je, kako kaže, izvan protokola, pozvao Fuada ef. Karagu kao osobu koja najviše posvećuje pažnje Kur’anu što je argumentirao učenjem 5 hatmi ovog Ramazana da se prigodno obrati, a Fuad ef. je u maniru svoje mudrosti i iskustva dao savjete, smjernice mladim učačima Kur’ana te podijelio sa prisutnima vrlo emotivnu priču o djevojčici koja je redovna učila Kur’an, a potom preselila na Ahiret te su poslije njezine smrti meleci plakali iz žala za njom.

Potom je pozvan Mirza ef. Žerić, imam u džem’atu Kruhari-Jezernice MIZ Sanski Most da se prigodno obrati, te je imao vrlo nadahnuto i poučno obraćanje kroz kazivanje priče o putovanju čovjeka i njegovom prihvaćanju materijalnih blagodati, a odbacivanju islama.

Sav program su u pauzama pratili tekbiri i salavati, a nakon dove koju je proučio Fuad ef. Karaga, prisutnima su podijeljene posebno dizajanirane trajne uspomene sa ovog događaja kroz dvodjelni album sa pojedinačnom i zajedničkom slikom generacije “hatmaša”, šehadetnamom i poklon Kur’anom.

Svi su poželjeli da im Kur’an bude vječni pratilac, najbolji prijatelj i da uče i postupaju po njemu.

Ispred polaznika generacije “hatmaša”, riječi zahvale svima prisutnima zbog dolaska, roditeljima, a posebno muallimi Ilvani Crnkić uputio je Tarik Hajdarević uručivši prigodan poklon kao izraz njihove zahvalnosti.

Ovaj lijepi, radosni, mubarek dan, “džem’atski Bajram” kako ga netko nazva, nastavio se kroz cjelodnevno druženje rodbine, prijatelja uz ručak i tortu u haremu Medžlisa i kroz obiteljska druženja.