Sjećanje na dr. Ahmeda Smajlovića, Ismeta Kasumovića i dr. Ibrahima Džananovića

O rahmetli profesorima govorit će: dr. Zuhdija Hasanović, mr. Muharem Omerdić, dr. Amina Šiljak-Jesenković, dr. Orhan Bajraktarević i dr. Mustafa Hasani. Sjećanje na rahmetli profesore održat će se na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, Ulica Ćemerlina 54, u četvrtak 15. novembra 2018. godine u 18.30 sati.