Sjećanje na komandante Miralema Jugu i Husu Imamovića

U organizaciji Udruženja „Povratkom za Bosnu i Hercegovinu“, Patriotske lige Nevesinje, Medžlisa Islamske zajednice (IZ) Nevesinje, Jedinstvene organizacije boraca (JOB) Grada Mostara i Udruženja nosilaca najvećih ratnih priznanja HNK-a na mostarskim Šehitlucima danas je obilježena 26-ta godišnjica pogibije ratnih komandanata, pukovnika Miralema Juge i Huse Imamovića.  Pred velikim brojem njihovih saboraca, prijatelja, demobiliziranih boraca AR BiH, predstavnika udruženja proisteklih iz odbrambeno oslobodilačkog rata i građana Mostara uspomene na istaknute heroje odbrane Mostara i Hercegovine evocirao je ratni komandant Samostalnog bataljona „Nevesinje“, pukovniku penziji Jasmin Kazazić. 

„Ovi i svi drugi heroji koji su poginuli na putu slobode i odbrane kontinuiteta države Bosne i Hercegovine zaslužuju mnogo više naše pažnje“, istakao je Kazazić. Iz biografije rahmetli Miralema Juge  Kazazić je posebno izdvojio briljantnu vojnu akciju deblokade Mostara gdje je Jugo predvodio jedince 4. Korpusa Armije BiH. „Radi se o prostori od 85 do 90 km2. To je najveća oslobođena teritorija na ratištima u Bosni i Hercegovini tokom 1993.godine. Miralem Jugo i Midhat Hujdru Hujka su najzaslužniji ljudi za deblokadu Mostara, za spajanje 4. i 6. Korpusa, za Hercegovine sa Bosnom“, kazao je. 

Najznačajniji detalj u biografiji rahmetli Huse Imamovića, naglasio je Kazazić, je činjenica da je prema njegovim zamislima rađena formacija vojnih jedinca u Armiji BiH na cijelom području Bosne i Hercegovine. Imamović se kao komandant istakao i u jedinicama 2. viteške motorizovane brdske brigade u Sarajevu na početku rata, posebno na linijama odbrane na Sokolju, Briješću i Žući „Ovi i drugi šehitluci imaju još ovakvih heroja i komandanata, a mi ne smijemo zaboraviti da su na ovim šehitlucima smiraj našli naši najbolji borci i komandanti 4. Korpusa A RBiH“, poručio je Kazazić. 

 Komandanti Jugo i Imamović poginuli su 7. septembra 1993.godine na putu prema komandi 4. Korpusa gdje je Imamović trebao preuzeti komandu 47. brdske brigade, a Jugo biti imenovan na mjesto pomoćnika komandanta 4. Korpusa. Sa njima poginula je i Jugina sestra Amira. 

{gallery}juo_komandant:::0:0{/gallery}