Škola “Mustafa Busuladžić”: Izrael nema pravo drugima držati moralne lekcije

Školski odbor oglasio se saopšteenjem u kojem podjećaju da je Izrael prekršio najviše rezolucija UN-a i da nemaju pravo drugima držati moralne lekcije.

“Multietničko Sarajevo kakvo spominjete u vašem pismu, takvo je zbog Mustafe Busuladžića i drugih muslimana koji su svojim tolerantnim odnosom prema drugima ovaj grad učinili multietničkim. Busuladžić nije bio nikakav antisemita, već je kao intelektualac govorio o lošim jevrejskim osobinama, ali i drugih trgovaca koji nisu Jevreji, a služe se špekulacijama gomilanjem robe i ‘nabijanjem cijena’. Koliko je Mustafa bio u pravu dovoljno pokazuje sadašnja situacija u svijetu gdje slična postupanja bankara izazivaju ekonomske krize”, navodi se u reakciji Školskog odbora.

Naglašavaju da vlasti u BiH nemaju nikakav razlog da ponište tu odluku, ali je žalosno da ambasade pojedinih država nasjedaju na neargumentovanu priču sarajevskih neokomunista.

“Oni su izmislili da je Busuladžić bio antisemita, pokušavajući osporiti brutalno ubistvo tog mladog čovjeka, koje su izvršili njihovi ideološki prethodnici, uskračujući njegovoj porodici čak i pravo na dženazu”, zaključuje se u saopštenju Školskog odbora.