Škola s 10 hafiza u odgojno-obrazovnom procesu

Koliko hafiza je Medresa dala od njenog utemeljenja ne znamo, ali postoji podatak da je 1967. godine održana sjednica nastavno-naučnog vijeća koje je donijelo zaključak u vezi s hifzom, a na inicijativu Ćamila Silajdžića, Ibrahima Trebinjca i  Sinanudina Sokolovića, zbog sve manjeg broja hafiza nakon Drugog svjetskog rata. Donijet je zaključak da Medresa zajedno s profesorima i učenicima urade sve da se ta situacija promijeni. Tražili su učenike i učenice koji bi naučili hifz, a zauzvrat bi ih oslobađali plaćanja internata. To su počeci rada sekcije hifza u Medresi.

“S druge strane, početak rada sekcije hifza se veže i za 1973. godinu kada je ovaj raniji zaključak urodio plodom i promoviran je prvi hafiz iz te sekcije, a to je bio rahmetli profesor Fadil Fazlić, koji je kasnije bio profesor kiraeta u Medresi i šef Katedre kiraeta na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Od tada do danas Medresa je iznjedrila 138 hafiza, od čega je 98 položilo hifz nakon agresije na BiH. Drago mi je da Medresa nastavlja put koji su trasirali njeni muderrisi. Danas u Medresi radi 10 hafiza“, kazao nam je direktor Medrese Mensur-ef. Malkić.