Skupština Medžlisa Sarajevo

Nakon učenja odlomka iz Časnog Kur'ana od strane hfz.mr. Maid ef. Ibrahimovića, predsjednik IO MIZ Sarajevo g. Jusuf Zahiragić je poselamio prisutne delegate poželivši im uspješan rad, nakon čega je pozvao muftiju sarajevskog dr. Enes ef. Ljevakovića da se obrati. Muftija Ljevaković je govorio o značaju džemata i džematskih aktivnosti, poručivši prisutnim delegatima da svi zajedno trebaju uložiti poseban trud i napor na polju povećanja članstva u Islamskoj zajednici te posebno na polju rada sa mladima gdje postoji dosta prostora za napredak. Muftija se u svom izlaganju dotaknuo i aktuelnog pitanja formiranja Mreže mladih sarajevskog muftijstva, predstaviviši aktivnosti na tom polju.

Članovi Skupštine su u nastavku sjednice izvršili izbor radnog predsjedništva u sastavu: Nurif ef. Herić, predsjednik te Zijad ef. Suljić i Enver ef. Hošić, članovi, nakon čega su delegati jednoglasno usvojili predloženi Dnevni red. Uslijedilo je razmatranje i usvajanje prijedloga Izvještaja o radu IO MIZ Sarajevo u 2016. godini te izvještaja stručnih službi. U okviru ove tačke Izvještaj o radu IO MIZ Sarajevo u 2016. godini iznio je g. Esad Karahmet, sekretar MIZ Sarajevo, koji je detaljno predstavio administrativno poslovanje MIZ Sarajevo. G. Karahmet je govorio i o saradnji sa organima u okviru i izvan Islamske zajednice, izgradnji i obnovi vjerskih objekata, stanju sa mezaristanima, vakufskoj imovini te radu stručnih službi. Izvještaj o radu Vjersko-prosvjetne službe MIZ Sarajevo u 2016. godini delegatima je predstavio glavni imam MIZ Sarajevo dr. Ferid ef. Dautović. Dr. Dautović je govorio prvenstveno o organizaciji i aktivnostima koje je VPS MIZ Sarajevo poduzela na unapređenju vjerskog života, ali i o brojnim drugim aktivnostima poput: organizacije mektebske nastave i pitanja njenog unapređenja i popularizacije kroz brojne aktivnosti; zatim stanje po pitanju vjeronauke u školama i vrtićima; organizacije brojnih seminara, radionica i raznih vidova edukacije te posebno rada sa omladinom; segment ženskog aktivizma i rada na polju društvene brige gdje su se u 2016. godini poduzele brojne aktivnosti sa dosta programskih sadržaja.

Izvještaj o finansijskom poslovanju MIZ Sarajevo za proteklu godinu prezentovala je šefica računovodstva MIZ Sarajevo g. Ismeta Sućeska, koja je detaljno iznijela stanje po pitanju prihoda i rashoda u 2016. godini. Nakon predstavljanja svih Izvještaja o radu u protekloj godini, te plodonosne diskusije po tim pitanjima, članovi Skupštine su jednoglasno potvrdili i usvojili ponuđene Izvještaje, kao i Plan rada IO MIZ Sarajevo te Finansijski plan MIZ Sarajevo za 2017. godinu.