Slovo o gradačačkom vakifu: Uvakufio zemljište za potrebe Husejnije džamije

Vrijednost vakufa je oko 50.000 KM i biće korišten za potrebe mezarja. Vakufnamu je izdala Vakufska direkcija u Sarajevu, a uručena je hadži Samidu u petak, 21.10.2016. godine i džamiji Husein-kapetana Gradaščevića  prije džume-namaza.  On je naglasio da je ovim vakufom želio  da se zahvali Allahu za sve što mu je dao u životu.  Hadži Samid je rođen 1941. godine i sa suprugom hadži Kadirom ima tri sina Vehida (mutevelija džemata Husejnija), Hasana i Edina.  Svi oni aktivno finansijski pomažu sve akcije koje se vode na području općine Gradačac i u široj okolini. Činimo dovu da Allah primi sve njihove hajrate i podari im nagradu na obadva svijeta.