Snaga porodice: Radionice za bračne parove i pojedince u Srednjem

Radionice tretiraju prošlost, sadašnjost i budućnost – prošlost u svrhu osvještavanja svega onoga što je pojedinac doživio u najranijem djetinjstvu, osobe koje su obilježile taj period i utjecaj svega toga na kasniji život. Sadašnjost tretira sve uloge pojedinca i supružnika, odgovornost koju imaju prema djeci, supružniku, familiji. Sve to je protkano analiziranjem Kur'anskih ajeta, hadisa i priča. Učesnici promišljaju o vlastitim ulogama i situacijama, s ciljem da u budućnosti povećaju kompetencije svojih uloga. Na poseban način se tretira planiranje budućnosti uz obradu dove i kreiranje vlastitih dova od strane učesnika.

Jedan od ciljeva ovog projekta je da se radionice realizuju u medžlisima Muftijstva sarajevskog. Prva radionica koja je realizovana na nivou medžlisa jeste u medžlisu Sarajevo. U džematu Srednje 15. i 16. decembra 2018. godine pojedinci i bračni parovi su imali priliku da učestvuju u radionicama. Direktor osnovne škole “Srednje” Refik Kurtović je velikodušno otvorio vrata škole gdje je seminar i održan. Pored gostoprimstva koje su pokazali, direktor i pedagog škole Dženita Čehajić-Kulo su učestvovali u radu seminara, što je divan primjer saradnje u lokalnoj zajednici kada se u jednom projektu nađu Islamska zajednica, škola i nevladin sektor.

Voditelji radionica su bili Adna Zulić, Emina Muminović, Amela Brdar, Amel Muminović i Sabrija Mehmedović. Učesnici seminara su potvrdili da za ovakvim sadržajima postoji velika potreba, te da nisu ranije imali priliku na ovaj način promišljati o porodičnoj dinamici, odnosima i potrebama današnje porodice. Iskazali su želju da se na ovaj način radi sa pojedincima i porodicama u džematima i lokalnoj zajednici.