Spisak stipendista i stipenditora Fonda “Gazi Husrev-beg“ za 2016. godinu

Spisak stipendista studenata po 500 € u BiH i Sandžaku za 2016. godinu: Ahmetović Emina – Ugljevik, Ajkunić Maida – Zenica, Arnautović Deila – Teslić, Avdić Aida – Zavidovići, Avdić Selma – Tuzla, Baltić Emina – Vlasenica, Baltić Amir – Struga, Baljić Šejla – Goražde, Begović Mejrem – Gornji Vakuf, Bektaš Mirnesa – Zenica, Bešić  Mevla, Bilalić Hamida – Sarajevo,  Burnić Fahrudina – Sanski Most, Čahtarević Ermin – Zavidovići, Čamdžić Munevera – Zavidovići, Čamdžić Meliha – Zavidovići, Čamdžić Mensur – Zavidovići, Čikarić Mirsad – Zvornik, Čoloman Arnela – Zenica, Čosić Hadžera – Konjic, Ćizmo Tarik – Imotski, Daul Hanka – Donji Vakuf, Dervišević Merjema – Cazin, Drek Nermana – Jajce, Duranović Lejla – Bugojno, Gasal Arnela – Bugojno, Grabus Sumeja – Zenica, Hadrović Maida – Olovo, Hadžimehanović Amina – Visoko, Halilagić Mirnesa – Kladanj, Hasandić Amina Visoko, Hasić Hatidža – Visoko, Haskić Ernad – Bugojno, Heganović Šefika – Jajce, Herić Ajla – Sarajevo, Hot Ajsela – Tutin, Hot Asmir – Tutin, Hrnjica Lejla – Konjic, Huremović Dželal – Zvornik, Husić Esma – Prijedor, Huskić Envera – Zavidovići, Ikanović Merjema – Zavidovići, Joldić Adema – Jajce, Joldić Amer – Srebrenik, Kamenčić Ajla – Sanski Most, Kasumović Sena – Istanbul, Klis Edina – Olovo, Krasnići Serdjad – Novi Pazar, Luković Ajša – Zenica, Mecavica Mevludina – Jajce, Mehmedović Amer – Plav, Mekić Emina – Travnik,  Mešinović Emina – V. Kladuša, Muharemović Alisa – Lukavac, Mujić Šeherzada – Bratunac, Mujkić Muhamed – Zavidovići, Muratović Sedina – Srebrenica, Musa Sumeja – Sarajevo, Mušija Amra – Visoko, Nezirović Mirela – Lukavac, Nukić Mediha – Srebrenica, Omerdić Hatidža – Travnik, Omić Medina – Zenica, Opačin Harun – Breza, Ožegović Arzumana – V. Kladuša, Pehlić Dženis – V. Kladuša, Ramić Muhamed – Prozor, Riđić Ramo – Zenica, Rizvić Adis – Zvornik, Salčin Alija – Zvornik, Selimović Medina – Mostar, Selimović Ejub-Ensar Konjic, Spahović Sumeja – Hrasnica, Šabanović Ajla – Zenica, Šljivar Edi – Prijedor,  Tabak Berina – Travnik, Tafro Nerma – Mostar, Tursić Melika – Zavidovići, Ugarak Fehima – Kupres, Ugarak Lamija – Bugojno, Uzunalić Ahmed – Visoko, Uzunalić Mehmed – Visoko, Vehabović Dino –  Lukavac, Zec Alen – Doboj, Zečević Arnela – Bos. Petrovac, Zilkić Emira – Tutin, Durmić Amar , Husak Mustafa – G. Vakuf, Hodžić  Merjem – Sarajevo, Pašalić Kenan – Zenica, Patković Hatidža – Vitez i Puljić Amina – Zenica.

Spisak studenata stipendista po 250 € u bih i sandžaku za 2016. godinu:

Sarajevo: Jusmani Lejla i Hasanović Berina. Zenica: Čičak Amila, Bektaš Lamija, Bektaš Lejla, Čajlaković Harun, Dedić Ilma, Kavaz Aida, Osmančević Sanela, Pašalić Nejra, Porčić Jasna, Sejmen Harun, Sivro Nai i, Šteta Nejra koja je dobila u ovoj visini jednokratnu pomoć a ne stipendiju.  Bihać: Okugić Elvin, Okugić Husejn. Novi Travnik: Čakić Alija, Turić Ramiz. Travnik: Durek Hidajeta, Kasumović Muaz, Keško Sumeja, Tarahija Ehlimana. Jajce: Drek Belma, Julardžija Sedina, Nasup Amir. Cazin: Mešić Emina, Makić Osman.  

Dević Dženana (Ilijaš), Hamzić Ziba (Kalesija), Meštrovac Nizama (Gornji Vakuf), Milunić Amina (Olovo), Muhić Elma (Višegrad), Mujezinović Muhamed (Vitez), Oštraković Emina (Lukavac), Uzunović Senad (Visoko) i Avdić Muris.

Cijeli spisak u printanom izdanju Preporoda od 15.novembra