Sramno puštanje na privremenu slobodu Stanišića i SimatovićaU ime istraživača genocida i aktivista za zaštitu ljudskih prava i sloboda, članova Internacionalnog ekspertnog tima, Instituta za istraživanje genocida, Kanada, najoštrije osuđujemo odluku Pretresnog vijeća  Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju koja je donesena 19. jula, a koja je objavljena tek 24. jula, da se Stanišić i Simatović puste na privremenu slobodu tokom ljetne pauze.

Oni koji se terete za udruženi zločinački poduhvat koji je podrazumijevao deportacije i progone, ubistva i druga nehumana djela, u ime ujedinjene srpske države, oni koji su opremali, obučavali, finansirali, kontrolirali i na ratišta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini slali Crvene beretke, koje su kasnije prerasle u jedinicu za specijalne operacije Službe državne sigurnosti Srbije, koja  je, zajedno sa Srpskom dobrovoljačkom gardom Željka Ražnatovića Arkana, milicijom samozvane SAO Krajina i drugim vojnim i paravojnim snagama počinila zločine na brojnim lokacijama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ne zaslužuju privremenu slobodu tokom ljetne pauze. Kako se mogu odmarati oni koji su podržavali paravojne formacije koje su počinile zločine ne samo u Šamcu i Doboju, već i istočnoj Slavoniji, Zvorniku, Bijeljini i Sanskom Mostu, koji su bili veza između Miloševića i drugih učesnika u udruženom zločinačkom poduhvatu – Radovana Karadžića, Ratka Mladića, Milana Martića, Gorana Hadžića i Milana Babića.

Njihovo puštanje na privremenu slobodu je još jedan poraz mređunarodne pravde, uvreda i poniženje žrtava, atak na istinu i pravdu i još jedno obesmišljavanje rada Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Ovo sramno puštanje izaziva novi strah kod preživjelih žrtava. Oni koji su preživjeli agresiju i genocid sada ih ponovo doživljavaju. Još jednom je pogažena istina i pravda, ponižene žrtve agresije i genocida, zločinci nagrađeni, žrtve ponovo nisu slobodne, zločinci su ponovo slobodni. Ovom sramnom odlukom Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju se još više udaljio od ispunjavanja svoje misije koja je zasnovana na donošenju istine i pravde i upozorenja budućim generacijama da se zločin ne isplati i da će biti sankcionisan.

Posebno je neprihvatljivo da je odluka o privremenoj slobodi optuženih zločinaca sakrivena od javnosti, a posebno od žrtava i istraživača genocida i aktivista za zaštitu ljudskih prava i sloboda do momenta kada je ona sprovedena.

Država koja ne priznaje genocid u Srebrenici, koja još uvijek sakriva optužene ratne zločince, koja ni jednog momenta nije izrazila pokajanje za agresiju i genocid, koja utiće na pravosudne procese u Bosni i Hercegovini, koja čini sve što može da nikad ne dođe do suđenja njenih građana za zločine počinjene na teritoriji Bosne i Hercegovine ne može biti kredibilni garant za privremenu slobodu optuženih ratnih zločionaca. Privremena sloboda za optužene ratne zločince je poruka da se agresija i genocid isplate, da rezltati agresije i genocida opstaju, da je istina i pravda daleko. Odluka o privremenoj slobodi je svojevrsna nagrada za idejne tvorce i izvršioce agresije i genocida i ne doprinosi miru i povjerenju u Bosni i Hercegovini, regionu, Evropi i Svijetu. Ova odluka samo nastavlja degradaciju rada ove značajne internacionalne pravne institucije, čijom degradacijom se degradira međunarodno pravo i poredak i tako ugrožava mir i stabilnost u svijetu. Istraživači genocida i aktivisti za ljudska prava i slobodu okupljeni u Internacionalnom eksrtnom timu Instituta za istraživanje genocida, Kanada dižu svoj glas protiv privremene slobode optuženih ratnih zločinaca uz poruku da čemo se nastaviti  svim sredstvima boriti protiv legalizacije rezultata agresije i genocida.

Institut za istraživanje genocida, Kanada