Strasbourg: Predstavnice Udruženja Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa u posjeti Vijeću Evrope

Majke će održati niz sastanaka među kojima su sastanak sa visokom povjerenicom za ljudska prava Dunjom Mijatović koja je domaćin majkama, predsjedavajućim parlamentarne skupštine VE Liliane Maury Pasquier, te generalnim sekretarom VE Tharvjorn Jaglandom. Također u organizaciji povjerenice za ljudska prava Dunje Mijatović organizirana je izložba o aktivnostima majki tokom 24 godine njihove borbe za istinu i pravdu. Postavka u Strasbourgu predstavlja dio izložbe koja je protekle godine postavljena u Spomen sobi Memorijalnog centra u Potočarima. Inače, za ovu izložbu IIN Preporod ustupio je dio fotografija koje su nastajale tokom medijskog praćenja aktivnosti majki svih ovih godina.