Studijsko-edukacijsko putovanje u Tursku

U periodu od 19.08.-27.08.2019. godine osam imama sarajevskog Medžlisa te dvojica imama MIZ Srebrenica, boravili su na studijsko-edukacijskom programu u Republici Turskoj. Imami iz Bosne i Hercegovine su bili gosti “Fondacije Hayrat” („Hayrat Vakfi“), jedne od najvećih i najorganiziranijih vakufskih fondacija u Turskoj, koja svoje predstavništvo ima i u Sarajevu

Inicijativa za ovu posjetu i unapređenje saradnje je potekla od glavnog imama MIZ Sarajevo doc. dr. hafiza Kenan-ef. Musića i g. Alija Belliklija, predstavnika “Fondacije Hayrat” u Sarajevu, a sve u cilju dodatne edukacije imama, upoznavanja sa radom i projektima “Fondacije Hayrat” u Republici Turskoj te obilaska značajnih lokacija u Istanbulu, Bursi, Isparti i Barli.  

Imami su se tokom ove posjete upoznali sa aktivnostima i projektima “Fondacije Hayrat”, koji se većinom oslanjaju na učenje, proučavanje, memorisanje i tumačenje Kur’ana i kur’anskih znanosti, ali i sa projektima duhovnog uzdizanja vjernika na osnovu “Risale-i-Nur – Poslanice svjetlosti” velikog učitelja šejha Saida Nursija (1873-1960.), koji je bio prepoznatljiv po inteligenciji i oštroumnosti, dotle da je dobio nadimak “Bedi'uz-zeman” (fenomen-čudo vremena). 

Imami su tokom ove posjete imali jedinstvenu priliku da se susretnu sa predstavnicima Fondacije, ali i da kroz zanimljiva predavanja saznaju više o sljedećim temama: Ko je bio imam Bediuzzaman Said Nursi?; Politička i društvena situacija R. Turske u vrijeme nastanka Poslanice svjetlosti; Ahmed Husrev efendi i Fondacija Hayrat; Dokazi u kosmosu za razmišljanje; Karakteristike Poslanice svjetlosti; Spoj prirodnih i vjerskih znanosti; Tevafuk – Podudaranje riječi u Kur’anu; Načini rješavanja problema islamskog svijeta i mnogih drugih tema kroz zanimljivu interakciju predavača sa imamima iz BiH. 

Posebno zanimljivo je bilo upoznati se sa aktivnostima koje ova Fondacija provodi u Istanbulu, Bursi i Isparti te cijeloj Turskoj poput raznih kurseva staroosmanskog jezika, podučavanja Kur’anu, školama hifza, kursevima sufare, humanitarnim aktivnostima, podršci studentima širom svijeta, edukaciji kroz projekte približavanja mladih namazu i abdestu te saradnji sa državnim ministarstvima na sličnim projektima.  

Imami su boravili u domovima Fondacije u Istanbulu, Bursi, Isparti i Barli gdje su se upoznali sa predstavnicima Fondacije, uz nezaobilaznu posjetu velikim džamijama i turističkim atrakcijama pomenutih sredina. Ipak, poseban doživljaj je bila posjeta i boravak u živopisnoj Barli, mjestu gdje se šejh Said Nursi zbog  progonstva i uznemiravanja od strane autoriteta toga doba povukao iz javnog života i gdje se fokusirao na nauku i molitvu, što je rezultiralo nastankom “Poslanice svjetlosti”. Tako je u egzilu Bedi’uz-zeman napisao većinu svojih dijela i tumačio modernom čovjeku osnovna načela vjere i istinu Kur'ana. Njegov metod je bio analizirati i vjeru i nevjerovanje i pokazati kroz jasne razumne argumente, prateći metode Kur'ana, da je to jedina istina postojanja, samog čovjeka i univerzuma.

Imami su domaćinima prenijeli i vlastita iskustva u njihovom radu i organizaciji sarajevskog Medžlisa i MIZ Srebrenica, kao i vlastita iskustva u poučavanju djece, mladih i odraslih, te poteškoće sa kojima se susreću u njihovom radu. Na samom kraju ovog programa imami iz BiH su imali jedinstvenu priliku da posjete “Štampariju Časnog Kur’ana i publikacija Fondacije Hayrat”, koja je druga štamparija na svijetu po broju odštampanih primjeraka Časnog Kur’ana koji se dijele besplatno širom svijeta, pa i u našoj zemlji.    

Pored ovoga, imami su imali priliku da se susretnu i razgovaraju i sa nedavno imenovanim istanbulskim muftijom prof. dr. Mehmetom Eminom Mašalijem, kojeg su posjetili u zgradi muftiluka, te načelnikom istanbulske općine Esenler g. M. Tevfikom Goksuom, a posebno oduševljenje je izazvala posjeta poznatim istanbulskim džamijama od kojih se izdvaja novoizgrađena najveća turska džamija na Čamlidži te posjeta poznatoj Ulu džamiji u Bursi. 

Bilo je ovo ujedno i nagradno putovanje za sarajevske imame koji su, na osnovu objektivnih parametara, imali najviše bodova na ramazanskom izvještaju, a to su: mr. hafiz Maid-ef. Ibrahimović, mr. Suad-ef. Balić, Nejin-ef. Balić, Dervo-ef. Hodžić, Muslija-ef. Čeliković, Mirel-ef. Okanović, Edin-ef. Spahić i Alen-ef. Jašić te dvojica imama iz MIZ Srebrenica, Ahmed-ef. Hrustanović i Faruk-ef. Hasanović, predsjednik MIZ Srebrenica. Podršku realizaciji ovog programa je pružio i Izvršni odbor MIZ Sarajevo na čelu sa predsjednikom g. Jusufom Zahiragićem, koji je participirao u finansiranju troškova putovanja.

Posebna zahvalnost za uspješnu realizaciju ovog, vrlo kompleksnog i teritorijalno razuđenog programa, pripada domaćinima g. Ahmetu Hüsrevu Adiloğluu i g. Ridvanu Abudu ispred “Fondacije Hayrat”,  g. Aliju Bellikliju, predstavniku “Fondacije Hayrat” u Sarajevu i Abdulmedžidu Durakoviću, koji je gostima iz BiH cijelo vrijeme bio na usluzi kao prevodilac. 

Iako je program ove posjete Republici Turskoj bio izuzetno gust i popunjen, svi učesnici su izrazili svoje zadovoljstvo njenom realizacijom uz poruku kako je ovo bila sjajna prilika za dodatnu edukaciju i duhovno uzdizanje kroz međusobno upoznavanje i davanje. Bila je to razmjena nevjerovatne energije i truda uz metodu dokazivanja kroz kur’anske istine koje daju precizne odgovore na pitanja poput: “Ko si? Odakle dolaziš? Kamo si se zaputio? Koja ti je dužnost?” 

{gallery}caml:::0:0{/gallery}

Edin Spahić