Sud Općine Bugojno odbija vratiti vakufsku imovinu

Spor, koji se vodi na Općinskom sudu u Bugojnu oko vakufskog zemljišta Pršljanica bila tema proširenog sastanka članova džematskog odbora Vesela, predstavnika medžlisa IZ Bugojno i Vakufske direkcije BiH na čelu sa direktorom dr. Senajidom Zajmovićem. Nedavno je Općinski sud u Bugojnu donio odluku kojom se sporna vakufska parcela Pršljanica dodijeljuje tužitelju Igoru Lučiću i drugima. Nakon ove presude Medžlis IZ se žalio Kantonalnom sudu u Travniku i po riječima predsjednika Harisa Mujića odlučni su da u ovom slučaju idu do kraja kako bi zaštitili vakufsku imovinu. Direktor Zajmović je zadovoljan dosadašnjim angažmanom pravnog tima Adila Loze iz Travnika, koji se bavio ovim pitanjem. Pohvalio je i dosadašnji angažman džematskog odbora Vesela, te službi Medžlisa Bugojno na ovom značajnom pitanju. Međutim, u rješavanje ovog pitanja aktivnije će se uključiti Vakufska direkcija IZ u BiH. “Obavezali smo se da ćemo formirati stručni tim advokata, koji će se baviti pravnim pitanjima zaštite vakufske imovine Pršljanica. Mislim kada se sve analizira i stavi na sto da naša prava nećemo morati tražiti dalje od Kantonalnog suda, mada smo spremni i na tu varijantu“, kazao je dr. Zajmović. Za čelnog čovjeka Vakufske direkcije je neshvatljivo da se nisu uvažile izjave ljudi, koji žive u susjedstvu sporne parcele, koje su odbačene kao neosnovane, kao i odbijanje  svjedočenja drugih ljudi, koje je advokat predložio. 

 

Cijeli tekst u printanom izdanju od 15. novembra