Sud u Augsburgu poništio presudu o zabrani nošenja mahrame na poslu

Reviziju presude je tražila studentica prava Aquile Sandhu. Sud je novom presudom poništio odluku koja je donesena prije osam godina.

U obrazloženju presude se navodi da propisi Ministarstva pravde iz 2008. na kojim se bazirala prethodna presuda ne ulaze u religijske i obrazovne slobode, te da se nošenje mahrame ne može zabraniti.

U traženju revizije presude Aquile Sandhu je navela da se osjeća diskriminirano na poslu zbog ove presude, te je tražila odštetu od 2.000 eura zbog toga.

Sudije Suda u Augsburgu su ocijenile da je njen zahtjev opravdan i donijeli presudu o ukidanju ranije zabrane nošenja mahrame na radnom mejstu.