Sutra se završava javni natječaj za učenike medresa

Kroz predavanja i radionice koje su realizirane u prvom dijelu projekta tokom mjeseca aprila učenici su bili upoznati sa: idejom nastanka Evropske unije, njezinim historijatom, susretu islama i muslimana sa Evropom kroz historiju kao i njihovom kulturno-civilizacijskom doprinosu evropskoj renesansi, standardima i vrijednostima EU i njihovoj kompatibilnosti sa principima islama, te o tome dokle je trenutno BiH stigla na svom svomu putu ka evropskim integracijama i koje korake još mora preći da bi postala članicom Evropske unije.  

 

Pored navedenog projekat ima za cilj ubrzavanje pristupanja BiH u EU kroz jačanje osjećaja pripadnosti mladih ljudi u zemlji evropskoj zajednici, te jačanje sposobnosti mladih u medresama da zagovaraju i debatiraju o pitanjima važnim za njihovu budućnost. Također, kroz projektne aktivnosti kreirat će se osnova za jedan novi narativ koji će se baviti temom, u širem smislu, kako mladi vide ili žele da vide cijelu ideju inkluzije kao temelja EU i kritički ispitaju svoje mjesto u evropskoj budućnosti.

Stoga u cilju što veće uključenosti učenika medresa u ovaj projekat te davanja prilike mladima da kreativno izraze svoj stav spram EU integracija i kritički se odnose prema procesima ulaska Bosne i Hercegovine u EU, Uprava za vanjske poslove i dijasporu obajvljuje

Javni poziv

za učenike svih medresa u Bosni i Hercegovini, u okviru projekta „Moje mjesto u EU“ kojeg Uprava za vanjske poslove i dijasporu realizira uz podršku Kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije u Sarajevu, a iz sljedećih oblasti:

I Opći uvjeti:

II Posebni uvjeti:

III Pravila za prijave po kategorijama:

Upute:

IV Zaprimanje radova

V Trajanje javnog poziva

Javni poziv ostaje otvoren od 3. maja 2019. do 31. maja 2019. godine. Radove će ocjenjivati stručna komisija koju imenuje projektni tim Uprave za vanjske poslove i dijasporu, a najbolji radovi biće proglašeni 07. juna na web stranci „Moje mjesto u EU“ ma adresi www.mojemjesto.eu.ba

Radovi učenika koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva neće biti razmatrani. Za najuspješnije radove predviđene su posebne nagrade.

VI Nagrade 

Učenici čiji radovi iz naprijed navedenih oblasti budu ocijenjeni sa najviše bodova kao i oni koji budu najbolje ocijenjeni na Centralnoj debati biće nagrađeni studijskim putovanjem u Brisel u trajanju od sedam dana, a koje će se realizirati u prvoj polovini mjeseca jula 2019. Tokom ovog putovanja pobjednici će imati priliku na putu do Brisela posjetiti značajne kulturno-obrazovne institucije i historijska mjesta zemalja kroz koje prolaze, a u Parlamentu Evropske unije u Briselu imaće priliku razgovarati sa jednim brojem parlamentaraca, te im predstaviti svoje pobjedničke radove, razgovarati sa njima o viziji svoga mjesta u EU, te kakvu BiH žele u EU i EU u Bosni i Hercegovini.

Novčane nagrade za najbolje radove biće podijeljenje u tri kategorije:

 

Deset radova biće nagrađeno sa 200,00 KM

Petnaest radova biće nagrađeno sa 150,00 KM

Dvadeset radova biće nagrađeno sa 100,00 KM

 

Uprava za vanjske poslove i dijasporu zadržava pravo objavljivanja zaprimljenih radova na web stranici i fb stranici za projekat „Moje mjesto u EU“.