Sve bh. hadžije stigle u Mekku (VIDEO)

Hadžije su smještene u dva hotela Ibis i Menasiku-l-Adl, ispred kojih se nalaze autobusi koji svakih nekoliko minuta idu ka Haremu. Vjernici nastoje provesti što više vremena u Haremu u kojem je, prema predaji Poslanika a.s., vrijednost namaza 100.000 puta veća.

Težih medicinskih slučajeva nije bilo, ali određen broj starijih osoba se odlučio da ibadete koji zahtijevaju veće fizičke napore, poput tavafa i sa'ja, obavi uz pomoć osoblja u Haremu koji koriste kolica za prijevoz hadžija.

Dan Arefata je 31.augusta kada sve hadžije, kako bi im hadž bio ispravan, trebaju biti na visoravni Arefat. Do tada hadžije će provoditi vrijeme pored Kabe, ali i u hotelu kako bi izbjegli gužve s obzirom da se svetost Harema odnosi i na širi prostor Mekke.