Sve vjerske zajednice u BiH će biti izjednačene u pravima?

Osnovnim ugovorom se želi osigurati jednoobrazan pravni okvir u kojem će sve crkve i vjerske zajednice u BiH djelovati i biti izjednačene u pravima i obavezama bez ikakve diskiminacije.

Podsjećamo da su ranije zaključeni Osnovni ugovor između Bosne i Hercegovine i Katoličke crkve i Dodatni protokol te Osnovni ugovor između Bosne i Hercegovine i Srpske pravoslavne crkve. 

Ovim ugovorom Bosna i Hercegovina i Islamska zajednica u BiH potvrđuju da su, svaka u svom području, nezavisne i samostalne, obavezujući se da će u međusobnim odnosima poštovati to načelo, te da će sarađivati radi cjelovitog duhovnog i materijalnog razvoja čovjeka, kao i unapređenja općeg dobra.

Ministarstvo za ljudska prava i izbeglice BiH dostavit će Prijedlog osnovnog ugovora s usvojenim izvještajem tima o obavljenim pregovorima Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.