Svečanost: Ispraćena još jedna generacija učenika/ca Gazi Husrev-begove medrese

Prisutnima se u svečanom programu obratio direktor medrese hafiz Mensur-ef. Malkić, a roditeljima, učenicima i kolektivu škole čestitao je i izaslanik reisu-l-uleme muftija sarajevski Enes-ef. Ljevaković.

“I ova generacija je postigla zapažene rezultate u nastavnim  i vannastavnim aktivnostima, kako na međumedresanskim takmičenjima tako i na državnom, federalnom, kantonalnom i općinskom nivou. Na međumedresanskim takmičenjima ekipe maturantica i maturanata osvojili su prvo mjesto iz arapskog, te druga mjesta na takmičenju iz engleskog i bosanskog jezika. Priredili su i predstavu Nanin softa, koju su izveli u nekoliko gradova. Potvrdili su želju vakifa  da će u medresi učiti, pametni i marljivi,  a ne nemarni i neodgovorni učenici. Dragi roditelji, vraćamo vam vašu djecu kao izrasle, ozbiljne i obrazovane osobe“, kazao je direktor Malkić.

 

Maturanti s direktorom medrese i profesorima

 Fond Bošnjaci je uručio stipendije učenici i učeniku generacije, koji su dobili i vrijedan poklon Bh Telecoma. Prema riječima učenice generacije Mujesire Neimarlije iz Kaknja medresa bi joj uvijek bila prvi izbor:  “Medresa mi je ispunila sva očekivanja s kojima sam došla ovdje. Na sebi sam osjetila ogromne promjene  u toku školovanja. Planiram studirati islamske nauke“.

Učenica i učenik generacije

Emir Muratović iz Zenice kao učenik generacije je kazao: “Velika je čast biti učenik ove medrese, s obzirom na njen značaj u kulturno-historijskim tokovima naše zemlje i veliku plejadu važnih ličnosti u našem društvu koji su njeni učenici. Medresa me preporodila, jer sam u njoj napredovao kako na duhovnom tako i na intelektualnom planu“.

 

Cijeli izvještaj u printanom izdanju Preporoda

 

Učenice i učenici

Arnaut Zejd

Alibegović Hamza

Ahmetović Dalila
Arnaut Maida
Bajrić Maid
Avdović Ferid
Alibašić Amina
Arnaut Mubina
Čolaković Ahmed
Brkanović Hamza
Babaluk Sabina
Avdić Sara
Čolaković Edin
Dubičić Meho
Bajramović Zejneba
Balić Lamija
Demir Šefik
Fatić Harun
Čolić Merjema
Bavčić Adna
Hercegovac Alija
Hadžić Maid
Čoraj Fatima
Bošnjak Elma
Hiyari Yahya
Hodžić Haris
Đozić Hajrija
Čolaković Nudžejma
Hodžić Kerim
Hrgić Hamza
Efendić Lamija

Dervišević Aiša
Hurem Kerim
Hurem Ahmed
Gušić Fatima
Dubravac Dženita
Kadrispahić Malik
Huseinović Samed
Hadžić Medina
Dudo Esma
Karić Hazim
Kajtazović Muhamed
Hadžić Sadžida
Gagula Edina
Kepić Maid
Kordić Mehmed
Halvadžić Sadžida
Gazić Fatima
Kršić Vedad
Maličević Aldin 
Hasanović Edina
Gračić Ilma
Muftić Husein
Mehić Alija
Hodžić Lamija
Halilović Ajla
Mujanović Harun
Okanović Haris
Hodžić Lejla
Hodžić Amina
Mujić Hamza
Pajić Rijad
Hrgić Nejla
Hodžić Sumeja
Mujkić Fejsal
Pašić Amil
Huskić Belkisa
Hrvat Nedžma
Muratović Emir
Ramić Ahmed
Ibrahimkadić Ajla
Ibrahimović Nermina
Omerović Ahmed
Salibašić Džan
Karamustafić Amina
Išerić Hadžera
Omerović Jusuf
Sherbi Hilmi
Kasum Azra
Ivazović Sumeja
Podrug Almin 
Silajdžić Sead
Kovač Lejla
Karup Amina
Ridžal Abdulah 
Subašić Ahmed
Kurtović Vildana
Kukan Nihada
Šahinović Tarik 
Subašić Riad 
Lukač Belma
Muminović Lejla
Šiljić Muamer 
Svraka Zejd 
Maglajkić Merjema
Musa Melika
Šljivar Abdusamed 
Šehović Medin
Mehić Amina
Omanović Anela
Žiga Amel
Škrebo Osman
Neimarlija Mujesira
Sirćo Adelisa
Vuković Bilal
Šarić Melina
Stambolić Amina
Zec Faris
Valjevac Dženeta
Talić Amina
Živojević Merisa

 

Profesori

Hfz. Omer Zulić, razrednik, hfz. dr. Behija Durmišević, razrednik, Fatima Sedić, razrednik, Merima Erkočević, razrednik, Hadžib Šišić, odgajatelj i Ajla Poturović, odgajateljica.