Svečanost povodom 280 godina Čurčića vakufa

Čurčića vakuf je u protekle tri godine dodijelio 15 godišnjih stipendija za studente, pomogao rad Narodne kuhinje Stari grad, donirao opremu za učionicu informatike u O.Š. Mula Mustafa Bašeskija u Sarajevu i mekteb u Livnu te pomogao održavanje 4 džamije u Sarajevu, Livnu i Karauli kod Travnika u skladu sa vakufnamom.  

U sklopu ceremonije obilježavanja 280 godina Čurčića vakufa večeras je upriličeno i potpisivanje ugovora o donaciji opreme za igraonicu za djecu predškolskog uzrasta u Domu Bjelave u Sarajevu u iznosu od 3.300 KM.  

„Mi ćemo i u narednom periodu nastaviti sa programom stipendiranja mladih, donacijama za djecu kao i sa podrškom obrazovnim procesima u BiH, te redovnim održavanjem džamija iz naše vakufname“ istakao je g. Faruk Čurčič, Mutevelija Čurčića vakufa.

„Čurčića vakuf“ je jedini porodični vakuf koji je obnovljen u Bosni i Hercegovini nakon socijalističke nacionalizacije i kojim danas upravljaju članovi porodice – potomci Salihage Čurčića, Vakifa iz 1736. godine.