Svečanost u povodu 40 godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Prisutnima se obratio dekan Fakulteta dr. Zuhdija Hasanović koji je kazao: “Fakultet islamskih nauka u Sarajevu danas je jedan od četiri fakulteta koji djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH. Učestvujući kao punopravni član u nastavnom, naučno-istraživačkom i drugim procesima na Univerzitetu u Sarajevu, fakultet svjedoči otvorenost ovog najstarijeg i najprestižnijeg univerziteta u BiH, odnosno akademske i šire društvene zajednice prema duhovnim vrijednostima svoga društva.“ Također, o fakultetu su govorili i  sadašnji i bivši profesori ovog fakulteta: Enes Karić, Hilmo Neimarlija, Ahmet Alibašić i Mustafa Hasani.

Prisutnima se obratio i rektor Rifat Škrijelj koji je izrazio zadovoljstvo što se primanjem FIN-a i Katoličkog bogoslovnog fakuleteta u Sarajevu  kao članica Univerziteta u  Sarajevu prekinula diskriminacija studenata i profesora ovih fakulteta te što ovi fakulteti čine sastavni dio svjetovnog u BiH. Islamskoj zajednici i Fakultetu čestitao je u svom obraćanju i predsjedavajući Vijeća ministara Deniz Zvizdić.

{gallery}FIN1:::0:0{/gallery}

U svom obraćanju reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović je istakao ulogu Fakulteta u društvu: “Možemo reći da je Fakultet nastao kao rezultat napora našeg naroda da nakon Drugog svjetskog rata utvrdi vjerski i potvrdi svoj  nacionalni identitet… Ovakav pristup ostaje konstantna prijetnja temeljnim vrijednostima naše islamske tradicije na ovim prostorima. Bh. medrese i mektebi kao i najšira osnova našeg odgojno-obrazovnog sistema, hvala Bogu, slijedi osnovni interpretativni pravac koji trasira FIN u Sarajevu. Dokle god bude tako, nadati se je da će naša duhovna tradicija odlolijevati nasrtajima kako onih frigidnih interpretacija sa istoka, tako i onih orjentalističkih, zlonamjernih stavova o islamu sa zapada.

Ovom prilikom uručene su i priznanja. 

{gallery}finovci:::0:0{/gallery}

S obzirom na različite forme doprinosa radu, razvoju i afirmaciji Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu dodjeljuju se sljedeća priznanja:

 

dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima za zasluge i izuzetan doprinos u razvoju Fakulteta te afirmaciji ugleda Fakulteta u zemlji i inostranstvu.

dodjeljuje se nastavnom osoblju Fakulteta za istaknut rad i dostignuća u nastavnoj, naučno-istraživačkoj, umjetničkoj, kulturnoj, sportskoj i drugoj djelatnosti Fakulteta, kao i za dugogodišnji uspješan rad na Fakultetu i u upravljanju Fakulteta te za značajan doprinos u razvoju visokog obrazovanja općenito.

 {gallery}fhu:::0:0{/gallery}

dodjeljuje se svršenicima sva tri ciklusa studija za zasluge i izuzetan doprinos u razvoju Fakulteta te afirmaciji ugleda Fakulteta u zemlji i inostranstvu.

dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima za zasluge i doprinos u razvoju Fakulteta te afirmaciji ugleda Fakulteta u zemlji i inostranstvu.

Za period 2007-2017. godina dodjeljuju se priznanja i zahvalnice sljedećim fizičkim i pravnim licima:

 

Prof. dr. Muharem Avdispahić, rektor Univerziteta u Sarajevu (2012-2016)

Generalna direkcija vakufa Turske, dr. Adnan Ertem, generalni direktor

Vakufska direkcija Sarajevo

Rifat-ef. Fejzić, reis IZ Crne Gore

Prof. dr. Stefan Schreiner

Hasan Atli

Ibrahim Hadžibajrić

Džemal Salispahić

Fehim Škaljić

Mustafa Resić

Porodici i nasljednicima rahm. Nusreta Halačevića

Rahm. Muhamed-ef. Salkić

Prof. dr. Mehmed Begović

Hfz. Halid Hadžimulić

Prof. dr. hfz. Fadil Fazlić

Prof. dr. Murat Dizdarević

Prof. dr. Fikret Karčić

Prof. dr. Ismet Bušatlić

Prof. dr. Mehmed Kico

Prof. dr. Mujo Slatina

Prof. dr. Muhammet Aruči

Prof. dr. Ismet Dizdarević

{gallery}finnovci:::0:0{/gallery}

 

Dr. Husein-ef. Kavazović

Prof. dr. Enes Ljevaković

Prof. dr. Dževad Hodžić

Prof. dr. Džemal Latić

Prof. dr. Hasan Džilo

Prof. dr. Nedžad Grabus 

Prof. dr. Mevlud Dudić

Dr. Aziz-ef. Hasanović

Dr. Sead-ef. Seljubac

Dr. Behija Mulaosmanović-Durmišević

Mr. Vahid-ef. Fazlović

Mr. Muharem-ef. Omerdić

 Nedžad Ibrahimi

 Mr. Sulejman-ef. Čeliković

 Safet-ef. Karaman

 Salih Dervić

 Šefko Tinjak

Lamija Vatreš-Mehmedić

Nermina Baljević

Mina Pleh

Dr. Nihad Babović, dipl. ing. arh

Adem Tipura

Sabahudin Heco

Hadžija Halitović

Ševal Hurem

Adem Miftari

Ismet Dizdarević