Svi vjernici iz BiH obavili umru, pripremaju se za Arefat

Hadžije vrijeme provode u hotelu, ali i Haremu do kojeg je od jučer otežan saobraćaj zbog sve većih grupa vjernika iz cijelog svijeta koji dolaze u Mekku radi hadža. Vjernici nastoje provesti što više vremena u Haremu u kojem, prema predaji Poslanika, a.s. namaz vrijedi 100.000 puta.
Težih medicinskih slučajeva nije bilo, ali određen broj starijih osoba se odlučio da ibadete koji zahtijevaju veće fizičke napore, poput tavafa i sa'ja, obavi uz pomoć osoblja u Haremu koji koriste kolica za prijevoz hadžija.
Dan Arefata je 31.augusta kada sve hadžije, kako bi im hadž bio ispravan, trebaju biti na visoravni Arefat. Do tada hadžije će provoditi vrijeme pored Kabe, ali i u hotelu kako bi izbjegli gužve s obzirom da se svetost Harema odnosi i na širi prostor Mekke.

GALERIJA