Svijet u 2016. i stanje islamskog svijeta u njoj

 

Kao ljudska bića odgovorni smo za svemirski brod na kojem se nalazimo. Nije dobro da svijet dijelimo na istok-zapad, sjever-jug. Svijet je cjelina. Uzvišeni Allah, dž. š., je Gospodar Istoka, Zapada, Sjevera i Juga.
Za negativnosti koje se u svijetu dešavaju odgovorni su ljudi, a najodgovorniji između njih su vjernici. Kada se i na najudaljenijem dijelu svijeta desi neko zlo, trebalo bi se ticati svih nas i o njemu, u svrhu prevencije i osude, trebali bi imati informaciju. Spriječiti širenje zla je obaveza svih nas. Svijet u kojem se nalazimo dio je nas i međusobno ga dijelimo. Potomci (djeca) smo iste zemlje i istog sjemena. Kao potomci jednog oca i majke, Adema i Have, na istoj smo zemlji. Izreka h. Alije kaže: ,,Braća smo ili po stvaranju ili po vjeri.” Podsjećajući na obaveze čitavog svijeta za brigu o svemirskom brodu na kome se nalazimo, ustvari jačamo svijest da nas je Allah, dž. š., stvorio i odredio nam da ovaj brod gradimo zajednički kao ljudi (insani).

U 2016. godini nema islamskog svijeta, jer svijet islama je svijet spasa, mira i blagostanja. Na mjestu gdje nema spasa, nema ni islama. Gdje nema mjesta za spas, nema ni vjere (imana), jer gdje ima vjere ima i spasa. Da bi jedno mjesto, kao geografski položaj, bilo tretirano (nazvano) islamskim, nije dovoljno da u njemu ima samo namaza koji se klanjaju i učenja ezana, jer to nije dovoljno.
Oni koji Uzvišenom Allahu, dž. š., ibadet čine, klanjaju namaz, uče ezan, u isto vrijeme trebaju da budu pravedni kako to islam nalaže, da se bore za pravdu i da u srcu imaju milost (merhamet) onako kako to islam od njih traži. Da bi bilo islamskog spasa, iman i pravda moraju biti zadovoljeni.
Ako pogledate danas, u mnogim gradovima vatra se počela širiti. Mnogi ljudi su ostali bez svojih domova. Mnogo djece je postalo jetimima. Žena ostale bez muževa. Ruše se civilizacije i mnogo lošeg se desilo u prošloj godini.

Postoje teška vremena za nacije, kulture, civilizacije i cijeli ummet. Ako pogledamo stanje kroz koje je islamska civilizacija prolazila, vidjećemo da je uvijek bilo teško. Svu tu težinu smo i sami osjetili, kako krajem prošlog tako i početkom ovog vijeka. Ovaj najnoviji period se može uporediti sa teškim vremenom koji je bio za muslimane, vremenom iz srednjeg vijeka za vrijeme mongolske invazije i krstaških ratova. Godine koje su i za nas pune su preživljenih teškoća. Stoga svaki mu’min, koji živi na ovom geografskom prostoru je ujedno i čuvar nade u bolje sutra.
Turski narod se nije dvoumio, nego je pokrenuo kampanju za Halep pod motom ,,Neka ljudskost ne umre u Halepu. S jedne strane, narod turske preživljava bol gubitka vlastite djece, a, s druge strane, bori se s unutrašnjim i vanjskim izdajnicima. Zavija rane i od terorističkih napada koji su se preselili na vlastiti prostor.

 


Pored svega rečenog, plemeniti narod Turske je vlastitim primjerom pokazao da ljudskost nije i da neće umrijeti u Halepu. Na poziv organizatora da se pomogne narodu Halepa, kako ljudskost ne bi bila sahranjena, narod Turske je pored spomenutog, sa velikim zadovoljstvom prihvatio i odazvao se na upućeni poziv. Samo na jednoj džumi namazu, ukupljeno je 63 miliona turskih lira (oko 20 miliona eura). Neka Uzvišeni Allah, dž. š., sačuva takav, kao i druge plemenite narode.

Današnji teror je metoda ratovanja usmjerena na rušenje vlastitih identiteta. Današnji teror je naslijeđe i bolest mezhebskog, nacionalističkog, plemenskog, bijesnog, mrzovoljnog i neprijateljskog odnosa prema drugima i drugačijima. Nije usmjeren samo na današnje vrijeme. To je negativna klica koja će uništavati taj geografski prostor, destabilizirajući ga narednih 100 godina, na način da će i generacije koje se rađaju na sebi nositi tu hipoteku. Posijana fitna, fesad, licemjerstvo, velika podvajanja, negativno će opterećavati generacije koje dolaze.

 

Cijeli tekst možete pročitati u printanom izdanju br: 4/1086 od 15.2.2017. god.