Takmičenje  iz vjeronauke u Goraždu

XVIII kantonalno takmičenje osnovnih škola održano je u četvrtak, 07.aprila u prostorijama OŠ”Hasan Turčalo Brzi” u Ilovači, a XI kantonalno takmičenje srednjih škola  u četvrtak, 21.aprila u prostorijama Mješovite srednje škole ”Enver Pozderović” u Goraždu.

Na  takmičenju su učestvovali predstavnici svih osnovnih i srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a takmičili su se u kategorijama šestih,sedmih,osmih i devetih razreda osnovne škole, odnosno prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednje škole.

 U kategoriji osnovnih škola prva mjesta su osvojili : Iman Efendić, Taida Dučić, Tesnim Efendić, Senada Džaka, a srednjih škola: Ajla Prolaz, Adelisa Subašić, Elmina Deljo, Nadira Imamović.

 Svečanosti proglašenja pobjednika pored učenika takmičara, te nastavnika i profesora islamske vjeronauke i njihovih kolega nastavnika drugih predmeta, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona, Muftijstva goraždanskog, Medžlisa Islamske zajednice Goražde i direktor škole domaćina. Takmičarima koji su osvojili neko od prva tri mjesta u svojim kategorijama uručene su poklon knjige i novčane nagrade od Muftijstva goraždanskog. Isti će, zajedno sa pobjednicima takmičenja iz drugih nastavnih predmeta osnovnih škola, biti pozvani na prijem kojeg će organizirati Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te će im tom prilikom biti uručene diplome i prigodne nagrade od strane Ministarstva.

 Organizatori takmičenja bili su Muftijstvo goraždansko, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjsog kantona Goražde i Aktiv  islamske vjeronauke osnovnih i srednjih škola sa prostora Muftijstva goraždanskog.