Tešanj: Proklanjavanje džamije i nova džuma u džematu Bukva

Novoizgrađenu džamiju je otvorio Šaban ef. Muhović, penzionisani imam ovog džemata i ratni vojni invalid, a vrpcu na ulazu u džamiju presijekli muftija zenički doc.dr. Ejub ef. Dautović i predsjednik Građevinskog odbora i najznačajniji vakif Ishak Jabandžić „Isko“. 

Svečanost je upriličena u petak, 31.08.2018. godine sa početkom u 12,30 sati učenjem Kur'ana, kratkim obraćanjima: džematskog imama Ibrahim ef. Okanovića prof., glavnog imama Medžlisa IZ-e Tešanj mr. Fuad ef. Omerbašića, Općinskog načelnika mr. Suada Huskića i izaslanika reisu-l-uleme muftije zeničkog doc. dr. Ejub ef. Dautovića, koji je čestitao džematu na prelijepoj džamiji, podsjetio prisutne kako praktično živjeti islam, proučio dovu i,  po ovlaštenju reisu-l-uleme IZ-e u BIH dr. Husein ef .Kavazovića, džamiju proglasio otvorenom i vlasništvom IZ-e u BiH.

Ključeve džamije predsjedniku IO Medžlisa IZ-e Tešanj Zehrudinu Kruški, predao je predsjednik Građevinskog odbora, predsjednik IO muftiji, a muftija Šeban ef. koji je, uz tekbire prisutnih,  svečano otvorio džamiju, prethodno naglasivši da će džamiju fizički otvoriti svojom rukom ali dušom i mislima Iskinom jer mu je on ustupio svoje pravo da otvori džamiju. 

Hutbu je održao i džumu-namaz klanjao muftija zenički poručujući prisutnima: „Budite iskreni Allahovi robovi“.   

Na upriličenom ručku za goste i zvanice uručene su zahvalnice zaslužnim za poseban doprinos u izgradnji ove džamije.

Noć uoči otvorenja, (četvrtak, 30.08.2018.godine) imami Medžlisa  IZ-e Tešanj i okolnih medžlisa su proučili Mevlud, a izuzetno velikom broju prisutih se prigodno obratili, džematski imam, predsjednik Organizacionog odbora za otvorenje i član GO za izgradnju džamije Edin Jabandžić, glavni mam, Zijad ef. Ljevaković prof. i  direktor Vakufske direkcije hafiz dr. Senaid Zaimović.

Ibrahim ef. je podsjetio na ranije imame i mutevelije džemata, Edin na historijat džemata i džamije u Bukvi, a glavni imam uputio čestitku džematlijama i vakifima. 

{gallery}bukva:::0:0{/gallery}

Poruku, „Snaga ljudske duše je u negriješenju“  uputio je Zijad ef. Ljevaković koji je u svom obraćanju izrazio zadovoljstvo što je prisutan na ovom skupu kome prisustvuje veliki broj džematlija, ali i značajnih ljudi raznih zanimanja – privrednika, ljekara, državnika … „Ispočetka mi gradimo džamiju, a poslije ona gradi nas, izgrađujući u nama one vrijednosti koje ne možemo naći na drugom mjestu, a potrebne su čovjeku. Vrijednosti koje nalazimo u džamiji su kao drvo – stalno donose plodove i pomažu čovjeku u donošenju ispravnih odluka i svjesnom negriješenju. Snaga ljudske duše je u negriješenju. Allah dž.š. je dao za sve alternativu, pa kad uradite grijeh, pokajte se i odmah činite dobro djelo da vam Allah dž.š. grijeh pobriše“ poručio je Zijad ef. 

Hafiz Zaimović je podsjetio na značaj vakufa i njegovu postojanost navodeći da se ispravnim odnosom prema vakufu njegova vrijednost i opća korist ljudima povećava podsjećajući pri tome na svijetli primjer Poslanikovog a.s. ashaba i trećeg halife Osmana ibn Afana koji je odredio da od stabala hurmi koja rastu uz bunar, koji je on otkupio od jevreja,  jedna polovina ide siromasima, a iz druge polovine da se dalje razvija ovaj vakuf. Kako su vlasti sredstva iz drugog dijela ulagale po želji vakifa do danas je iz tog dijela izgrađen lanac hotela i drugih koristonosnih objekata čiji se prihodi i danas troše po želji vakifa (šarti vakif)  ali i na velike vakife i njihove vakufe u BiH koji su opstali i pored nastojanja ranijih vlasti da ih preuzmu i ukinu. „Sve te vlasti su otišle u historiju, a vakufi su opstali. Nadam se da će i ovaj vakuf (džamija) opstati i donositi plodove generacijama iza nas, a sevabe svim njenim vakifima.“   

Na kraju mevludske svečanosti uručeno je 79 vakufnama vakifima koji su svoja novčana sredstva u iznosu od 1.000,00 KM i više uvakufili za izgradnju ove džamije, među kojima i najznačajnijim – Ishaku Jabandžiću i članovima njegove porodice, na čiju izrazitu molbu ne navodimo iznose uvakufljenih sredstava. 

Džemat Bukva  je prigradski džemat, udaljen 2 km sjevero-istočno od Tešnja. Džemat ima oko 350 domaćinstava. Džematu pripadaju naselja Bukva sa industrijskom zonom, Čifluk, Logobare i Marin Han. 

U Zemeljskom muzeju u Sarajevu spominje se podatak da su najstarije džamije u ovom dijelu Bosne džamija na Hrvatinovićima, u Bukvi i u Bobarama. Stara džamija je bila zidana od kamena, imala je drvenu munaru i bila pokrivena šindrom. 1906. godine zamijenjen je krov i džamija pokrivena crijepom. 1965. godine džamija je renovirana i drvena munara zamijenjena zidanom. Ova džamija je 1983. godine demontirana i na njenim temeljima izgrađena nova – završena izradnja 1986. g. 

Tokom agresije 1992-1995. džamija je pretrpjela manja oštećenja, pa je obnovljena 1997. godine.

Kako je ova džamija dotrajala, a munara vidno nagnuta, džematski odbor je 2015. godine angažovao stručni tim koji je konstatovao da je munara u lošem stanju i nagnuta preko 40 cm, da je krovna konstrukcija i stolarija na džamiji dotrajala, vanjska fasada oštećena, gabariti džamije mali za sadašnje poptrebe organizacije vjerskog života, nedostaje mokri čvor i parking iz čega je proizašao zaključak da je ulaganje u rekonstrukciju objekta neproduktivno te je od strane skupštine džemata drugi dan ramazanskog bajrama 2015. godine (18.07.2015.godine) pokrenuta inicijativa za demontažu postojeće i izgradnju nove džamije, za što je svoju saglasnost 10.10.2015. godine (broj: 05-04-1-3409-2/15) dao Rijaset IZ-e u BiH, uz prethodnu Odluku IO Medžlisa IZ-e Tešanj od 05.10.2018.godine o potrebi demontaže postojeće i izgradni nove džamije u džematu Bukva i Odluku o imenovanju Građevinskog odbora na čelu sa predsjednikom Ishakom Jabandžićem. 

 Nakon pribavljanja potrebne dokumentacije, u petak, 8. jula 2016. godine (prvi dan poslije ramazanskog bajrama)  Ibrahim ef. Okanović prof. je   održao poslednju hutbu u ovoj džamiji, a muftija zenički dr. Ejub ef. Dautović klanjao-džumu namaz, nakon čega je položen kamen temeljac za izgradnju nove džamije u prisustvu velikog broja džematlija i zvanica (glavni imam mr. Fuad ef. Omerbašić, predsjednik IO Zehrudin Kruško, Općinski načelnik mr., Suad Huskić, zastupnik u parlamenku BiH Šemsudin Mehmedović i dr.). Kamen temeljac su položili muftija i predsjednik GO Ishak Jabandžić.   

U ovom džematu u periodu 1996-2012. godina sagrađena je i veleljepna potkupolna džamija sa dvije munare, koja se zvanično naziva Kutahya džamija ili Plava džamija u kojoj se pored džuma, bajram namaza i dnevnih namaza organizuju značajnije manifestacije na području ovog Medžlisa. 

U naselju Čifluk 1988. godine sagrađen je mesdžid, koji je obnovljen 2008. godine. U mesdžidu se obavlja teravih-namaz i izvodi mektebska nastava. U naselju Logobare 1995. godine sagrađen je mesdžid u čijem prizemlju je smještena gasulhana i mektebska učionica. U mesdžidu se obavlja teravih-namaz i izvodi mektebska nastava.  U džematu su imamsku dužnost obavljali: Salih ef. Bukvić,  Rešid ef. Handžić,  Ibro ef. Bukvić,  Bego ef. Hadžić, Besim ef. Bedaković, hfz. Ahmed ef. Adilović, Šaban ef. Muhović i Ibrahim ef. Okanović.  Vakufsku imovinu pored navedenih vjerskih objekata čini i 25 vakufskih parcela ukupne površine 41.363 m2. 

Najznačajniji vakifi džemata su: hadži Hamid Bukvić, Mujo Prnjavorac, Mustafa Kotorić, Adem Kotorić, Bejto Subašić, Ishak Jabandžić, Mehmed Navrboc i dr. Novoizgrađena džamija je tlocrtnih dimenzija 15,00 x 11,00 metara, spratnosti: podrum, prizemlje i sprat. U podrumu je smještena mektepska učionica, abdesthana, mokri čvor i imamska soba. Harem džamije je ukupne površine oko 1500 m/2, asflatiran i dijelom uređen kao parking, a drugim dijelom za ostale potrebe, ograđen je betonskim potpornim zidovima i kovanom ogradom.  Uporedo sa izgradnjom džamije obnovljen je asfalt na pristupnom putu i asfaltiran parking ispred harema džamije.