Tešanj: Promocija knjige u atriju Medžlisa

 

Da bi čitaoci stekli nešto potpuniju sliku o knjizi donosimo nekoliko navoda dr. Begovića iznesenih na promociji: 

„Promlematika ostvarivanja prava na slobodu vjere na radnom mjestu, kako autor s pravom naglašava u uvodu svoje druge knjige koju večeras promoviramo, veoma je aktualna kako kod nas u Bosni i Hercegovini, tako i širom Evrope. Jedan od ključnih razloga odugovlačenja sa potpisivanjem Osnovnog ugovora između Držve BiH i Islamske zajednice čine upravo predložene odredbe Ugovora o zaštiti vjerske slobode na radnom mjestu. (…).  

Pravni okvir i sudska praksa u SAD ukazuju na to da, kada se pojavi sukob izumeđu radnih i vjerskih dužnosti uposlenika, poslodavac ima obavezu da izvrši razumno prilagođavanje radnih obaveza vjerovanju ili vjerskoj praksi  uposlenika. Autor u ovoj knjizi težište stavlja upravo na pitanje razumne prilagodbe, mada se bavi i drugim pitanjima kao što su vjersko uzmeniravanje i diskriminacija na osnovu vjere. On nastoji dati odgovore na pitanja: kada, kako i pod kojim uslovima poslodavac ima obavezu da izvrši takvo prilagođavanje, budući da ta obaveza nije bezuvjetna. Prvi amandamn Ustava SAD-a iz 1791. defiira SAD kao sekularno uređenu državu koja garantira slobodno iskazivanje religije.(…)

Osnovu pravne zaštite slobode vjere na radnom mjestu osigurao je američki Kongres 1964.godine usvajajući Zakon o građanskim pravima (…) kome je 1972.godine dodao odjeljak broj 701 (j) kojim se od poslodavca eksplicitno zahtijeva da izvrši „razumno prilagođavanje“ radnih obaveza vjerskoj praksi uposlenika, i to u slučajevima kada takvo prilagođavanje ne predstavlja pretjeranu poteškoću za poslodavca. 

 Pored navedenog, autor u knjizi navodi i brojne ilustrativne primjere iz američke sudske prakse i izvještaja Komisije za jednake mogućnosti u zapošljavanje, kao i integralni prevod šest reprezentativnih sudskih odluka(…). 

Autor je ponudio i prijevod Vodiča Bijele kuće o vjerskom izražavanju i vjerskoj praksi u federalnim institucijama koji je donesen za Klintnovog predsjedničkog mandata. Osnovni princip koji vodič promovira je da držva, budući da je sekularna, ne smije promovirati određenu religiju, ali da u isto vrijeme državne institucije jesu dužne da svojim uposlenicima, držvnim službenicima, omoguće slobodno vjersko izražavanje i vjersku praksu na rdnom mjestu.  “

Paroh sarajevki Jovanović se zahvalio na pozivu i toplom gostoprimstvu u Tešnju i istakao da je Emir Kovačević ekspert u međureligijskom vijeću za vjerske slobode i kao takav odigrao važnu ulogu u neusvajanju Zakona o istospolnim brakovima u BiH. „Svaka sloboda ima granice, i ona se odvija u okviru u kome će svi imati svoju slobodu. Stoga je potrebno voditi računa o mjeri u kojoj se ostvaruju vjerske slobode, kako one ne bi bile na štetu drugog i drugačijeg“. 

Govoreći o razlozima za pisanje ove knjige autor ističe da je on odrastao i školovao se u komunističkom sistemu u kome je dominantna bila predrasuda da je vjera privatna stvar, i jedan od razloga za njeno pisanje je da se ta predrasuda razbije i pokaže da je vjera i javna stvar, dok je u govoru o razlozima zašto se opredijelio da piše o slobodi vjere na radnom mjestu u SAD istakao da su SAD sekularna država, ali su amerikanci vjernici. 

„Ovo je moja druga knjiga i obadvije su postavljene na internetu“ obavijestio je autor prisutne u svom obraćanju.  

Ovo je drugo izdanje promovirane knjige štampano u izdanju je El-Kalema Sarajevo 2016.godine, na 187 str. 21 cm.