Tešanj: Rezultati takmičenja u učenju Kur'ana

U finalnom takmičenju je učestvovalo po deset provolasiranih takmičara sa eliminacionog takmičenja održanog 10., 11., i 12., januara 2017. g., iz sve tri kategorije.   Finalno takmičenje je otvorio Općinski načelnik mr. Suad Huskić, a tokom takmičenja prisutnim takmičarima i gostima obratili su se i glavni imam Medžlisa IZ-e Tešanj mr. Fuad ef. Omerbašić i predsjednik Udruženja Bošnjaka „Zeman – Vrijeme“  Jasmin Hadžikadunić. 

U pauzama takmičenja prisutnima se predstavio i hor „Avdipaša“ iz Tešnja izvođenjem prigodnih ilahija. Takmičenju su prisustvovali i predstavnici porodice pokrovitelja (vakifa).  Sve takmičare je pratila i ocjenjivala komisija u sastavu: hafiz Fadil ef. Bektaš, profesor kiraeta u „Elči Ibrahim-pašinoj“ medresi u Travniku; Abdulaziz ef.  Drkić prof., asistent na FIN-a u Sarajevu,  i hafiz Ahmed ef. Bukvić prof.,  imam Hamzibegove džamije u Tešnju. 

Nakon provedenog takmičenja komisija je javno objavila rezultate takmičenja i to: 

Takmičari za osvojena prva četiri (4) mjesta u I kategoriji – El-Beqare  dobili su nagradu – Odlazak na Umru, a ostalih 6 po 500,00 KM 

Takmičari za osvojenih prvih deset (10) mjesta u II kategoriji – Amme džuz – dobili su nagradu po 300,00 KM.

Takmičari za osvojenih prvih deset (10) mjesta u III kategoriji – od En-Nas do Ved-Duha – dobili su nagradu po 200,00 KM.