Tešanj: Takmičenje polaznika mektepske nastave

 

Takmičenje je provedeno u dvije oblasti –  opće znanje i kiraet i to po kategorijama:

mlađi uzrast I, II, III, IV, V i VI, razred, i

stariji uzrast: VII, VIII i IX razred tj. po četiri takmičara iz mekteba. 

Takmičenje iz općeg znanja provedeno je pismenim testiranjem jedistvenim testovima na području cijelog Muftijstva zeničkog.

Takmičari iz kiraeta odgovarali su pred komisijom izvlačeći pitanja i to:

Mlađi uzrast:

–       gledajući, prva ili druga polovina stranice Kur'ana (prva dva džuza) i

–       napamet, dva sureta od El-Adijat do En-Nas.

Stariji uzrast:

–       gledajući, jedna stranica Kur'ana (cijeli Kur'an),

–       napamet, jedna stranca sure Ja-Sin, jedno ašere ili jedno sure od Ed-Duha do El-Kafirun.

Nakon završetka takmičenja izvršeno je proglašenje pobjednika i dodjela diploma i nagrada i to:

Kiraet – mlađi uzrast:

Kiraet – stariji uzrast: 

Opće znanje – mlađi uzrast:

2.   mjesto – Mujkanović Kerim, mekteb Jelah i

2.   mjesto – Klokić Dženis, mekteb Raduša (tri takmičara sa istim brojem bodova).

Opće znanje – stariji uzrast: