Tešanj: Uručene vakufname vakifima

Na početku programa prisutne je selamio i izrazio im dobrodošlicu džematski imam Muris ef. Mahalbašić prof., naglasivši da pored ovih 79 vakifa kojima će se uručiti vakufname, jedan broj vakifa nije želio da im se izrađuju vakufname niti da se javno navodi koliko je njihovo učešće u izgradnji ove džamije, dok je glavni imam mr. Fuad ef. Omerbašić podsjetio na historijat džemata i tok izgradnje ove prelijepe džamije s dvije munare.
Nakon proučene dove za duše vakifa i šehida, vakufname je uručio direktor Zaimović slijedećim vakifima: Unkić (Hazima) Izudin, Bešlagić Bahra, Bećirović Ahmet i Zulejha, Bobarić Fahrudin „Fahko“, Brkić Vahid „Cigla“, Ćorić Aida i Karahmet Ragib, Ćorić Mehmed, Ćorić Mirsad i Aldin, Ćorić Mustafa, Ćorić Husejn i Meho, Ćorić Muris i Amar, Ćorić Hajra (Bećirova), Ćorić Begunić Ernada, Ćorić Sejo i Azra, Ćorić Bećir, Ćorić Edib, Ćorić Derviš Edin i Ajka, Ćorić Suljo „Amidžić“, Ćorić Emin, Ćorić Suljo Samil i Fatima, Ćorić Jusuf, Ćorić Ejub i Šemsa, Ćorić Enver, Ćorić Azem, Ćorić Jasmin i Sedina i Botić Mejra, Ćorić Šaban i Šaha, Ćorić Abed, Ćorić Zaim, Djedović Suljo ef. i Mediha, Đulić Paša, Đulić Adil i Mina, Hadžić (Ibre) Muhamed, Hadžić Mujo, Hadžić Meho, Hatkić Sadet, Hatkić Zekir, Hatkić Mehmed i Mejra, Hatkić Mirzet, Huskić (Omera) Hanifa, Huskić (Omera) Nezir, Huskić Suljo i Unka, Huskić Adil, Huskić (Omera) Osman, Huskić (Mustafe) Adem, Huskić hadži-Meho, Huskić (Osmana) Omer, Hujdur Ahmet, Hodžić Muhamed i Melva, Kruško hadži-Muharem, Karamović Jasmin i Enisa, Kamenica Salko i Taiba pred dušu sina Sadina, Kadušić Muharem, Kadušić Ramo, Kadušić Alija i Nura, Kamenica Nazif, Kamenica Adem i Muniba, Mahmutović (Vejsila) Hasan, Mahmutović (Hasana) Nermin, Mahmutović Meho Safeta i Mirnes, Mujčinović Ramiz i Ešefa, Mujčinović Husejn, Mahalbašić Edin i Mirsada, Mahalbašić Rasim, Mahalbašić Adem, Mahalbašić Ramo i Munira, Mahalbašić Sabira pred dušu majke, Pelto Adil, Starčević Ismet, Sadiković Džemila, Sarajlić Zineta i Hasan, Škokan Šerif, Škokan Rukija, Šaćirović (Šaćira) Adem, Unkić Alija i Aiša, Zilkić Mirsad, Zaimović Ferid, „ASS“ Jelah, Islamski kulturni centar ULM i Mjesna zajednica O. Planje.