Tradicionalni mevlud u Vrapčićima: Naš govor mora biti dostojanstven

Tradicionalni godišnji mevlud proučen je u subotu 1.9.2018.god. u „Bijeloj džamiji“ u Vrapčićima. Mevludski program, uz podršku hora El-Misbah, priredili su mostarski imami. Uprkos nešto manjoj posjeti džematlija iz susjednih džemata ovom mevludu atmosfera i ambijent tokom svečanosti na sebi svojstven način potvrdili su da ova staro-muslimanska tradicija još uvijek ima raskošne potencijale vjerskog i edukativnog utjecaja na vjernička srca i vjerničke duše, jer svaki proučeni stih mevludskog spjeva, ilahija ili odlomak Kur'ana putokaz su i potvrda slijeđenja Pravog puta i odanosti dini-islamu. Prigodnim vazu-nasihatom okupljenim vjernicima obratili su se Kenan ef. Ovčina, pomoćnik glavnog imama Medžlisa IZ-e Mostar i mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović. 

Džematski imam Almir ef. Hondo uz izraze dobrodošlice podsjetio je da je mevlud organiziran u povodu treće godišnjice svečanog otvorenja džamije. „Uvijek kada vidimo ljude okupljene u džamiji moramo imati na umu riječi Božijeg poslanika da tu skupinu natkriju meleci i da se na njih spušta Božija milost i smirenost“, naglasio je ef. Hondo. 

Od potrebe sagledavanja svog vjerskog ubjeđenja i dosljednosti slijeđenja suneta Muhameda a.s. i potrebe stalnog ulaganja napora da čovjek ostane u okrilju Božije milosti i naklonosti svoje obraćanje počeo je ef. Ovčina. Protumačio je značenje sintagme Allahovi robovi. „Kad shvatimo da smo Allahovi robovi bit ćemo mirni s tim da ne posjedujemo ništa. Da ovo što imamo od imetka, titula i pozicija da je to samo prolazno stanje na dunjaluku, a ako budemo iskreni Allahovi robovi to je ono što će nas odlikovati i što će našu vječnu sudbinu na onom svijetu učiniti blaženom“, rekao je ef. Ovčina. Ove stavove argumentirao je i islamskom maksimom Kelime i šehadeta u kojoj i Poslanik islama  kaže da je prvo Allahov roba a zatim i Božiji poslanik. 

Na kraju svog obraćanja ef. Ovčina je pozvao vjernike da svojim angažmanom doprinesu upisu djece u predstojeći mektepsku nastavnu godinu. „Mektebpska nastava je besplatna a sigurna je investicija u budućnost“, poručio je ef. Ovčina. 

IMG 8678

Mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović  osvrnuo se na potrebu organiziranja mevluda i svečanosti u džamiji koje, kako je kazao, razgaljuju ljudske duše i relaksiraju ljudske misli u posljednje vrijeme sve više zaokupljene subkulturalnim sadržajima plasiranim putem različitih medija i društvenih mreža.  „Riječ nade i riječi pobjede treba da budu prisutne u našim kućama i u našoj svakodnevici. U naše kuće trebamo unijeti više ruhanijeta i duhovnosti pogotovo zbog toga što živimo u vremenu svekolike najezde informacija i onoga što ugrožava našu slobodu i naš duhovni mir“, upozorio je muftija. Pozvao je vjernike da tehnološka dostignuća koriste u hajr i dobro, a da izbjegavaju neprimjerene i nekorisne sadržaje.  

Tumačeći i ističući značaj kur'anskih ajeta o lijepim i ružnim riječima muftija je akcentirao islamsku intenciju usaglašenja vrijednosti života sa prirodom i prirodnim zakonitostima.  Kao jednu od odlika sadašnjeg društva upozorio je na pomanjkanje lijepog ophođenja u svakodnevnom komuniciranju.  „Nema mjesta ružnoj riječi ni ružnom edebu zbog nečega što nismo postigli i dostigli u životu, jer nismo dovoljno uložili u sebe. Naš govor mora biti dostojanstven, pismen i na nivou nečega što liječi, nečega što okuplja oko sebe“, rekao je muftija, poručivši da svaki čovjek mora kontinuirano ulagati u sebe i svoj odgoj jer je to dio suneta. U tome je, kako je kazao, put spasa i sreće.  

Džemat u Vrapčićima je jedan od tri džemata na području južne Hercegovine koji njeguje tradiciju godišnjeg mevluda. Za iduću heftu najavljen je mevlu u Potocima, a potom i 16. septembra ove godine i u džematu Gornja Drežnica.