Travnik: Ikrar dova za 35 hadžija

Program ikrar dove se sastojao od učenja ašereta iz Kur'ana, tekbira, salavata, telbije i ilahija u izvedbi imama sa područja Medžlisa IZ Travnik.

U sklopu programa prisutnima se prigodnim predavanjem obratio Muftija travnički, dr. Ahmed-ef. Adilović. Muftija travnički je govorio o vrijednosti deset prvih dana mjeseca zul-hidžeta, kao i o hadžu kao posebnom ibadetu koji upotpunjuje stubove islama i briše ranije počinjene grijehe, te je u svome obraćanju posebno apostrofirao značaj hadža u životu vjernika.

Program je popraćen video prezentacijom putem koje su prisutni imali priliku pogledati stare fotografije Ka'be, brda Uhud, pećine Hira i sl.

Na samom kraju, dovu za hajirli put hadžija i mebrur hadž je proučio glavni imam Medžlisa IZ Travnik, mr. Salih-ef. Indžić.