Travnik: Seminar za imame

Seminaru pod nazivom “Razmjena pozitivnih iskustava u mektebskoj nastavi” osim redovnih imama prisustvovale su i njihove supruge, zatim muallime te penzionisani imami.

U svojstvu domaćina prvi se obratio direktor mr. Dževdet-ef. Šošić koji je izrazio dobrodošlicu i zahvalnost imamima za svemu što čine za Islamku zajednicu općenito i Elči Ibrahim-pašinu medresu posebno. Naglasio je da je proteklu 2017. godinu obilježilo otvaranje četvrte zgrade Medrese te upis, po prvi put, pet odjeljenja u prvi razred.


U glavnom dijelu seminara sedmorica imama imali su svoja kraća obraćanja, a koja se tematski tiču njihovog rada u mektebu. Riječ je o imamima koji su u protekloj mektebskoj godini na području svog medžlisa proglašeni za najuspješnije. Tako su se obratili redom:

1) Admir-ef. Malanović – Lična iskustva rada u mektebu,

2) Kemal-ef. Tokmić – Obrada tedžvidskih pravila,

3) Almedin-ef. Mešković – Iskustva u saradnji sa roditeljima i vannastavnim sadržajima,

4) Sedad-ef. Tarakčija – Presjek muallimskog radnog dana,

5) Eldin ef. Buljina – Unaprijeđenje uslova u radu kao podsticaj što boljem uspjehu,

6) Samir-ef. Ahmić – Osavremenjavanje rada u mektebu,

7) Merzuk-ef. Grabus kao najuspješniji muallim na području muftijstva za prethodnu godinu govorio je o Uvjetima uspjeha u mektebu.


Na kraju glavnog dijela seminara, a prije njegovu evaluacije, učesnicima se obratio i muftija travnički dr. Ahmed-ef. Adilović koji je uz pohvalu izlagačima dao i nekoliko sugestija koje se odnose na važnost ozbiljnosti u radu i djelovanju, na važnosti iskrenog nijeta, na radu koji je zasnovan shodno zakonskim principima države i pravilima unutar zajednice, te o potrebi organizacije dodatnih vannnastavnih aktivnosti u džematima.


Učenjem dove, podne-namazom i ručkom u restoranu Medrese završen je prvi po redu stručni seminar za imame Muftijstva travničkog u 2018. godini.