Tribina: 505 godina Sarajeva

U organizaciji Foruma bošnjačkih intelektualaca u Sarajevu je, 5.februara održana javna tribina o temi „Koliko je staro Sarajevo“. Uvodničar je bio prof. dr. Jusuf Mulić, a moderator prof. dr. Suad Kurtčehajić.
Prof. Mulić je na tribini istakao da je Ćiro Truhelka u Dubrovačkom arhivu pronašao  dva pisma koja je bosanski sandžakbeg Firuz-beg napisao Dubrovčanima na bosanskom jeziku i pismom bosančica i to 1911. godine objavio u broju 23 Glasnika Zemaljskog muzeja u štamparskom slogu. Prvo pismo napisano je 23. decembra 1511. godine i u njemu je navedeno da je pisano u Sarayu, a drugo 5. marta 1512. i u njemu je navedeno da je pisano u Sarayevu. Prema tome, kao nedvojbeno može se uzeti da je naziv Sarajevo nastao između ta dva navoda, iz čega proizlazi da je Sarajevo danas staro 505 godina. Na tragu ovih pisama slobodno se može ustvrditi da se kao Dan grada još uvijek slavi 6. april 1945. godine, iz čega proizlazi da je grad danas star samo 72 godine, umjesto 505 godina.
S te strane, u Forumu bošnjačkih intelektualaca smatraju da 6. april treba obilježavati kao Dan oslobođenja Sarajeva od fašizma.
– Uz ovaj navod je vezana i ugledna Šestoaprilska nagrada koju treba zadržati i dodjeljivati je za najveća dostignuća na raznim poljima društvenog života. Ali danom Grada Sarajeva i njegovim rodnim listom treba proglasiti 5. mart i uz njega treba vezati nagradu za životno djelo – saopćeno je iz Foruma bošnjačkih intelektualaca.