Tribina i izložba o životnom i naučnom putu Hazima Šabanovića

Tribina će se održati u srijedu 22.03.2017. godine u 18.30 sahati, u Velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu.

O Hazimu Šabanoviću će govoriti dr. Hilmo Neimarlija, mr. Osman Lavić, mr. Ramiza Smajić, dr. Aladin Husić, i dr. Adnan Kadrić.

Izložba, koja predstavlja kombinaciju arhivskih dokumenata o Hazimu Šabanoviću i hronološko-tematski prikaz njegovih djela, bit će otvorena nakon tribine.

HAZIM ŠABANOVIĆ

Bogata bibliografija Hazima Šabanovića svjedoči da je dr. Šabanović neumorno radio na istraživanju onih oblasti koje su prije njegovog angažmana bile malo ili nimalo poznate naučnim krugovima u Bosni i Hercegovini. Kao veliki poznavalac osmanskog, savremenog turskog, arapskog i perzijskog jezika, Šabanović je od svog prvog srednjoškolskog rada, kojeg je objavio 1934. godine, pa do posthumno publiciranog rada Islamska prosvjeta i kultura napisao i objavio ukupno 184 bibliografske jedinice.

Tokom života objavio je ukupno 173 rada, a posthumno mu je publicirano njih još jedanaest. Brojni od njegovih radova su i danas nezaobilazna literatura, kao što su Rječnik i gramatika turskog jezika, Putopisi Evlije Ćelebije, prijevod Ahdname Sultana Mehmeda Fatiha, Bosanski pašaluk, Krajište Isa bega Ishakovića, Književnost Muslimana BiH na orijentalnim jezicima i sl.

Šabanović je poslije Drugog svjetskog rata i kratkotrajne nezaposlenosti bio osuđen na zatvorsku kaznu zbog vlastitih stavova i pisanja o genocidu nad muslimanima u dolini Drine počinjenog od četničkih formacija Draže Mihailovića i Pavla Đurišića.

Prvi angažman nakon Drugog svjetskog rata dobija u Gradskom narodnom odboru u Sarajevu i radio je na uređenju Arhiva grada Sarajeva do 1948. godine. Te godine nalazi se na novoj radnoj dužnosti kao službenik Gazi Husrev-begove biblioteke, gdje je radio na pripremanju kataloga. Za ovu naučnu instituciju, u okviru Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, bio je vezan cijelog života.

BIR.ba