Tribina o ljudskim pravima i međuvjerskoj dijalektici između Istoka i Zapada

Gost predavač je dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993-2012.). 

Na javnoj tribini govorit će se o najznačajnijim poveljama o ljudskim pravima, te dugom nizu prethodnih međuvjerskih dijaloga i međuduhovne dijalektike između muslimana i kršćana, kao vjerskih zajednica, ali i između Istoka i Zapada, kao prepoznatljivih civilizacijskih i kulturnih sfera.  

Javna tribina će u fokus staviti Medinsku povelju(622), historijski dokument o abrahamskom dijalektičkom spiritualizmu, Deklaraciju o pravu čovjeka i građanina, kao osnovnog dokumenta Francuske revolucije, Magna Carta (1215), historijski dokument koji je nastao kao posljedica krize između božanskih prava kralja nasuprot pravima ljudi, te Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravimaUjedinjenih naroda iz 1948. godine.

U kontekstu međureligijske i međuduhovne dijalektike tribina će osvijetliti Nostra Aetate (1965), važan dokument Drugog vatikanskog koncila, Deklaraciju evropskih muslimana (2005), kao bitnu poruku Evropi i muslimanima,  Zajedničku riječ između nas i vas (2007), kao povijesni dijalektički dokument između kršćana i muslimana nakon obraćanja pape Benedikta XVI, Marakešku deklaraciju (2016), koja predstavlja historijski dokument muslimana o ljudskim pravima nemuslimana u većinski muslimanskim društvima. Na koncu, po prvi put na ovim prostorima, u ovoj formi, učinit će se osvrt na Deklaraciju o ljudskom bratstvu, koja je nastala 2019. godine tokom posjete pape Franje Abu Dabiju. Deklaraciju su potpisali papa Franjo i šejhu-l-Azhara Ahmed Tajjib. O ovoj Deklaraciji i značaju njenog potpisivanja govorit će jedan od sudionika ovog događaja.