Tribina u Carevoj džamiji: Bošnjaci trebaju podržati svoje Talute

U uvodnom dijelu dr. Latić je istakao kako se kazivanje o gore spomenutoj temi bavi Benu Israilom, podsjetivši prisutne da kada god Kur’ān o bilo čemu govori , to je uvijek vezano sa svakom generacijom u povijesti, jer ono što je zadesilo Benu Israil dešava se ujedno i brojnim drugim narodima. „Benu Israil“ – rekao je dr. Latić – „nakon Musaove, a.s., smrti je zapao u stanje porazâ i izgubljenosti sve dok im, milošću Allahovom, za vladara nije poslan Talut sa kojim će ne samo pobijediti svoje neprijatelje nego će Allah, dž.š. dati da se „silsilom“ (vezom) od Taluta, preko Davuda, a.s., do Sulejmana, a.s., vrate Pravom putu i uspjesima“.

Govoreći o Talutu dr. Latić je istakao da ga je Uzvišeni Allah obdario velikim znanjem o vjeri, ratnim vještinama, diplomatiji, lijepim izgledom i manirima te mudrošću, dokaz njegove vlasti bio je „Zavjetni kovčeg“ u kojem su se nalazili Musaov štap i ploče Tevrata, dok je sa druge strane Džalut je bio sušta suprotnost, siledžija, nadmen, ohol. Dr. Latić je ukazao na bitan detalj u vezi sa ovim pohodom, a to je dolazak do rijeke Jordan kada je Talut, mudro, iskušao svoju vojsku naredivši joj da ko god se iz nje napije neće nastaviti pohod. Cilj mu je bio vidjeti sa kime može pobijediti neprijatelja. Rezultat toga bio je da je samo mala grupa ostala sa kojom je Talut, uz Božiju pomoć, izvojevao pobjedu na Džalutom i Amaličanima.

Uspoređujući sličnosti između stanja Benu Israila i trenutnog teškog stanja Bošnjaka, dr. Latić je istakao da je jedini način pomoću kojeg Bošnjaci mogu živjeti u miru jeste da se vrate Kur’ānu u potpunosti, shodno riječima Muhammeda, a.s.: „Allah, dž.š., Kur’ānom uzvisuje jedne narode, a druge ponižava“.

„Mi Bošnjaci trebamo podržati naše Talute, lidere koje se drže din-i islama i koji će, poput Taluta, Davuda i Sulejmana, a.s., živjeti i raditi za Ahiret, a ne za ovosvjetske koristi.“, rekao je dr. Latić na kraju svog izlaganja.