Tuzla: Održana međunarodna naučna konferencija „Religija i društvo u 21. stoljeću“

Na konferenciji je učestvovalo 19 izlagača sa Univerziteta iz Sarajeva, Zenice, Tuzle, Zagreba, Rijeke, Varaždina, Beograda, Novog Sada, kao i sa različitih naučno-istraživačkih instituta iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja.

Organiziranje ove naučne konferencije predstavlja pokušaj propitivanja i naučnog valoriziranja fenomena religije i religijskog u njihovu suodnosu spram savremenog društvenog konteksta. Prvog dana konferencije upriličena je promocija Islamska filozofija u fokusu. Taj dio programa konferencije bio je posvećen promociji prijevoda i autorskih djela prof. Daniela Bučana iz područja islamske filozofije. Riječ je o intelektualnom angažmanu dugom pet decenija, koji se po svojoj važnosti, opsegu i kvaliteti može mjeriti sa najznačajnijim svjetskim imenima u toj oblasti. 

Na promociji su o Bučanovom doprinosu u pomentoj oblasti govorili prof. dr. Hilmo Neimarlija, prof. dr. Enes Karić i doc. dr. Rusmir Šadić. Istaknuto je da je arabist Daniel Bučan, u posljednjih tridesetak godina, ostvario niz vrijednih radova s područja arabistike, a posebno se ističu prijevodi Al-Farabija, Avicennine, Al-Gazalija, Averroese i drugih. Od tih je djela Averroesovo glavno djelo “Nesuvislost nesuvislosti” u cijelosti prevedeno samo na engleski i na hrvatski, a Al Farabijeva “Knjiga o slovima” je nedavno otkrivena, pa je Bučanov prijevod s arapskoga uopće prvi u svijetu, što govori u prilog Bučanovom doprinosu na polju islamske filozofije. 

Drugog dana konferencije bilo je riječi o temama koje u fokusu imaju odnos države i religije, kao i odnos religije i sekularnosti, te komparativne pristupe religiji danas. Neizostavne su bile i teme koje se dotiči filozofije, teologije i ideologije. 

Realizaciju naučne konferencije podržali su njemačka fondacija Konrad Adenauer Stiftung, kao glavni sponzor, zatim Uprava za obrazovanje i nauku Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo tuzlansko, Medžlis Islamske zajednice Tuzla, Grad Tuzla, te BH Telecom.