U 2017. godini promovirano 28 novih hafiza

– Sve ovo je, uz pomoć i na zadovoljstvo naših muhafiza, hafiza i vjernika, organizovano s ciljem povećanja interesa za hifz Kur'ana kod mladih naraštaja, jačanja saradnje u oblasti odgojno-obrazovnog procesa, razmjene pozitivnih iskustava i metoda učenja, razvoja kur'anskih vještina, jačanja memmorije i održavanje kondicije pamćenja i sjećanja, poboljšanja kvaliteta i kompetencija naših učača i hafiza, ističu iz Uprave za vjerske poslove Rijaseta.

Uz ove aktivnosti, nastavlja se i rast broja novih hafiza. U protekloj 2017. godini, Islamska zajednica je bogatija za 28 novih hafiza. Dva kandidata će ponovo izaći pred Komisiju jer u prvom pokušaju nisu uspjeli položiti hifz.

– Na kraju 2017. godine ukupan broj hafiza, koji su hifz položili pred Komisijama Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dostigao broj 383 hafiza i hafize, saopćeno je iz Uprave za vjerske poslove.