U Bihaću magistrirao Ismet Mustedanagić iz Velike Kladuše

Odbrana magistarskog rada na temu „Zastupljenost šerijatskih intencija u odgojnim planovima i programima naših medresa“ održana je 30. maja 2016. godine pred komisijom u sastavu: prof dr. Muharem Štulanović predsjednik, prof. dr. Sulejman Topoljak mentor i član i prof. dr. Fuad Sedić zamjenik predsjednika i član.

         Ismet Mustedanagić, sin Bajre i Ramize, rođen je 07.11. 1975. godine. u Velikoj Kladuši. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu upisao je 1991. godine koju nije završio zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu. Školovanje je nastavio u medresi Džemaludin Čaušević u Cazinu i završio je školske 1995/96. godine. U toku agresije na BiH, kao pripadnik Armije R BiH bio je teško ranjen i od tada je ratni vojni invalid.

         Poslije okončanja agresije završio je Islamsku Pedagošku akademiju u Bihaću 1998., Islamski pedagoški fakultet 2006. i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, smjer za imame hatibe i muallime 2009. godine. Drugi ciklus studija na Islamskom Pedagoškom Fakultetu u Bihaću upisao je akademske 2012/13. godine, završio ga sa prosječnom ocjenom 8,28 i stekao stručno zvanje magistar religijske edukacije.

         Po završetku Medrese radio je kao imam, hatib i mullim u džema'atima MIZ-e Velika Kladuša (Polje, D.Vidovska i Ponikve), a od 1999. godine radi kao predavač Islamske vjeronauke u srednjoj školi “Dr Husein Džanić“ u Veikoj. Kladuši. Tokom imamskog službovanja do 31.08.2015. godine u džema'atu Ponikve na završne ispite je izveo 9. generacija polaznika mektebske nastave, a na školskom takmičenju iz Sire-životopis Poslanika, a.s., kojeg je organizovao Rijaset IZ-e, sa srednjoškolcima je osvojio nagradno putovanje u Istanbul 2015. i 2016. godine.