U Bihaću obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

 

Udruženje socijalnih pedagoga Unsko-sanskog kantona u saradnji sa Islamskim pedagoškim fakultetom u Bihaću je na 03. decembar 2016. godine, obilježilo ovaj dan i izravno podsjetilo javnost na osobe sa invaliditetom, potrebu da se ravnopravno tretiraju u društvenoj zbilji i da zajedno sa ostalima uživaju ljudska prava. U okviru označavanja ovog dana u amfiteatru Fakulteta organizovano je predavanje pod naslovom “Samopouzdanje kao bitna osobina ličnosti”

Osim članova Udruženja, studenata i građana, sadržajima posvećenim osobama sa invaliditetom prisustvovao je dekan Islamskog pedagoškog fakulteta prof. dr. Fuad Sedić, predsjednik Udruženja RVI grada Bihaća Džafer Alibegović, predsjednik skupštine Udruženja RVI Elvir Hadžić i predsjednik Udruženja amputiraca Muhamed Ališić.

O temi “Samopouzdanje kao bitna osobina ličnosti” govorile su Hamida Suljić potpredsjednica Udruženja socijalnih pedagoga USK-a, predsjednica Smaila Balić te studenti Fakulteta, odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb, Edina Krupić, Dženita Bajrić, Melisa Islamović, Dževad Mujadžić i Indira Hafurić. Zajednička poruka u njihovim izlaganjima bila je da invalidi zavređuju veću brigu, respekt, a ne sažaljenje i značajniju uključenost u društvo kroz posao i druge angažmane s ciljem da se ne bi osjećali zapostavljenim ili isključenim iz zajednice kojoj pripadaju.

Prisutnim se potom obratio dekan Fakulteta dr. Fuad Sedić ukazavši na islamsku ravnopravnost, koja, između ostalog, podrazumijeva da osobe sa psihofizičkom ograničenošću žive bez diskriminacije i sa društvenom ulogom prema njihovim mogućnostima.

Još su govorili predsjednik Skupštine ratnih vojnih invalida grada Bihaća Elvir Hadžić i predsjednik Udruženja amputiraca Muhamed Ališić. Zahvalili su se na iniciranju i realizaciji susreta, posebno naglasivši da Udruženje socijalnih pedagoga ne čine invalidne osobe, ali da je prvo koje obilježava ovaj datum, podstiče na poboljšanje kvalitete življenja ove kategorije i prevazilaženje problema s kojima se susreće.