U čemu se sastoje planirane promjene u polaganju stručnih ispita?

 

Nusret ef. Abdibegović je kazao: „Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice je, od početka 2017. godine, započela s novim oblikom polaganja stručnog ispita za sve imame, hatibe, muallime i muallīme pripravnike, te imame koji su obavili pripravnički staž, a iz nekih razloga još nisu polagali stručni ispit.

U mjesecu aprilu 2016. godine usvojen je Pravilnik o polaganju stručnog ispita imama, hatiba, muallima i muallīma koji je stupio na snagu 01. januara 2017. godine i koji uređuje način i organizaciju stručnog ispita. U odnosu na prethodni, novi Pravilnik sadrži promjene koje se odnose na smanjenje broja predmeta. Stručni predmeti iz kojih se polaže ispit su: kiraet, praktično i doktrinarno učenje islama (fikh i akaid), imamet i hatabet, pedagogija i metodika mektebske nastave i normativi Islamske zajednice i ljudska prava. Prvi predmet koji se polaže je kiraet i on je ujedno eliminatoran. Polaganje stručnog ispita se organizira dva puta godišnje.

Inače, ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio stručnog ispita obuhvata hutbu iz predmeta imamet i hatabet, a usmeni dio ispita obuhvata sljedeće predmete: kiraet sa tedžvidom, praktično i doktrinarno učenje islama (fikh i akaid), imamet i hatabet, pedagogija i metodika mektebske nastave i normativi Islamske zajednice i ljudska prava.

Članovi ispitne komisije već su održali jedan sastanak na kojem su naglasili potrebu izrade priručnika za potrebe polaganja stručnog ispita, kao i izradu Nastavnog plana i programa, shodno Pravilniku o polaganju stručnog ispita imama, hatiba, muallima i muallīma.

Namjera nam je podići standard i kriterij polaganja stručnog ispita. Kandidat koji u određenom roku ne položi ispit, gubi pravo polaganja ispita i konkurisanja za radno mjesto na kojem je obavljao pripravnički staž, dok imami, hatibi, muallimi i muallīme, nakon položenog stručnog ispita stječu pravo na zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Ovaj vid organizacije stručnog ispita ima za cilj stručno osposobiti i podići svijest našim mladim imamima koji vrlo odgovorno i sa puno elana stupaju u službu. Očekujemo da ćemo u narednom periodu obezbijediti priručnike koji će služiti imamima ne samo za stručni ispit, nego i za njihov praktični rad što je osnovna poenta ovoga pristupa. Odabrati metodu i način misijskog djelovanja i poslanja nije samo dužnost Uprave za vjerske poslove, nego i drugih struktura unutar Zajednice, a svakako najsnažniju potporu imamu u njegovom radu će pružati i davati glavni imam kao mentor.

Glavni imami su ti koji redovito usmjeravaju imame kroz seminare, predavanja, organiziranje različitih manifestacija i svečanosti i svakako mogu iskoristiti priliku da mladom imamu iskažu povjerenje i na taj način podrže ga u njegovom časnom pozivu. Vrijedno je napomenuti i izraziti zahvalnost kolegama koji su sedamdesetih godina uveli ovaj način educiranja i stručnog usavršavanja imama pripravnika.