U cilju osiguranja činjenica: „Upravljanje vakufima u BiH 1847-2017“

Promocija  se održala u okviru manifestacije „Dani vakufa“, kojom se afirmišu tradicionalne vrijednosti vakufa, a koju Vakufska direkcija organizira već duži niz godina. Promotori knjige „Upravljanje vakufima u BiH 1847-2017“, autora Ahemda Mehmedovića,  bili su prof. dr. Enes Pelidija, direktor Gazi Husrev-begove biblioteke mr. Osman Lavić  i direktor Vakufske direkcije Senaid Zajimović. Riječ je  o analizi stanja vakufa u BiH, s osvrtom na vakufe koji su oduzeti u različitim državnim sistema koji su vladali na području BiH. Knjiga je bogato ilustrirana i pokazuje i današnje lokacije i objekte koji su uzurpirani.