U IC Kalibunar upriličena svečana dodjela šehadetnama polaznicima Škole Kur'ana

Nemjerljiva je radost u srcima odraslih, koji, zbog određenih okolnosti, u djetinjstvu nisu naučili kur'ansko pismo, da sada, pored ispravnog učenja Kur'ana, pamte napamet i nove sure.

Škola Kur'ana je godinama mjesto gdje se pored učenja stiču nova iskrena prijateljstva u ime Allaha i ambijent je za razgalu duše. Prva grupa je učila Sufaru, druga suru Ya sin, treća sure Nebe, Naziat i Abese, četvrta suru Kehf, a peta, sa najdužim stažom, ove godine je hairli dovršila hatmu Kur'ana Časnog.

Program je učenjem sure Nebe otpočeo Enver Kemez, koji je ove godine sve tri sure koke je uvježbavao naučio napamet. Veliki i mali hor “Džennetske ptice” svojim tekbirima, salavatima i ilahijama ukrasili su ovu lijepu svečanost.

Muftija travnički je u završnici održao sadržajno predavanje u kojem je naznačio vrijednost učenja i podučavanja Kur'ana, te čestitao na ustrajnosti i postignutom uspjehu. Na kraju svečanosti proučio je dovu.

Imam i polaznici Škole Kur'ana na Kalibunaru nisu krili svoju radost ovim povodom. U Divanhani je nastavljeno druženje uz kolač i kahvu sa rodbinom i prijateljima koji su došli kao podrška. Da nam Allah podari korisno znanje, korist i bereket u znanju i da nam poveća znanje! Amin!