U Medresi Osman ef. Redžović promoviran osamnaesti hafiz – hafiza Merjema Hazić

U džamiji Medrese Osman ef. Redžović u Čajangradu kod Visokog 9. decembra 2017. upriličena je hafiska dova hafizi Merjem Hazić, maturantici ove škole, a hafisku diplomu uručio joj je hafiz Ismet ef. Spahić, bivši zamjenik reisu-l-uleme. Ovoj svečanosti prisustvovalo je petnaestak hafiza koji su proučili po odlomak iz Kur’ana Časnog, a hafisku dovu proučio je hafiz Zilko ef. Žolja, jedan od najstarijih bh. hafiza. Prigodna obraćanja imali su direktor Medrese mr. Dženan ef. Handžić, izaslanik muftije sarajevskog i predsjednik Školskog odbora Medrese Rijad ef. Delić i izaslanik reisu-l-uleme hafiz Ismet ef. Spahić.

Ovom hafiskom dovom Medresa je zaokružila veoma uspješnu 25. godinu postojanja. Podsjetimo da je u 2017. organizirano niz manifestacija među kojima je bila i svečana akademija u povodu ovog jubileja,  otvorenje sportskog terena, kojom prilikom je reisu-l-ulema kolektivu uručio plaketu, priznanje za izuzetne rezultate koje je svojim radom postigao u prethodnih četvrt stoljeća.

Hafiza Merjem je osamnaesti hafiza ove Medrese što najbolje govori o utemeljenoj tradiciji učenja hifza u ovoj školi. Poseban pečat ovome daje činjenica da je osam hafiza Kur’ana među članovima Nastavničkog vijeća Medrese, a to su: hafiz Abdulkadir ef. Kadrić, hafiz Zijad ef. Dervić, hafiz Haris ef. Delić, hafiz Abdusamed ef. Podojak, hafiz Benis ef. Topalović, hafiza Saida Aličković, hafiz Nijaz ef. Aganhodžić i hafiza Adisa Aganhodžić.

 

Bila je odlična učenica

 

U svom obraćanju direktor Medrese mr. Dženan ef. Handžić uz ostalo je kazao: „Hafiza Merjem je Kur’an učila i naučila u Medresi, pred muhaffizom Zijadom. I koliko god da razmišljam, ne mogu se sjetiti da je ikad za ove četiri godine došla kod mene kako bi tražila neki ustupak, povlasticu ili poštedu. I ne samo od mene, ona ništa posebno nije tražila od bilo koga od nas. Nikome nije bila teret, ni Merjem, ni njen hifz. Učila je u slobodnom vremenu, u tišini, na dežuri, na malim odmorima, u autobusu, na klupi pred Medresom, u dnevnom boravku, u čitaonici, dok su drugi spavali ili se bavili nečim drugim. Ono što je njenim vršnjacima mobitel, Merjemi je bio Kur’an. Međutim, za razliku od mobitela, nju Kur’an nikad nije omeo da bude super odlična i da sve školske i vanškolske obaveze izvrši besprijekorno i na vrijeme.“

00 Sličica Želim Print

O značaju učenja hifza govorio je i izaslanik muftije sarajevskog i predsjednik Školskog odbora Medrese Rijad ef. Delić.

Hafiz Ismet ef. Spahić je posebno podvukao: „Sjećam se jednog velikog čovjeka i alima hafiza Merhemića koji je rekao da u čaršiji koja nema ljekara i hafiza nije džaiz živjeti. Evo, naše čaršije obogatile su se hafizima, a i hećima ima veoma mnogo. Stoga, čestitam ovoj mladoj hafizi, njenim roditeljima, Medresi, koja je opravdala 25 godina svog postojanja.“

 

Hafiza Merjem Hazić rođena je u Amanu

 

Hafiza Merjem Hazić cijeli Kur’an je pred Komisijom Rijaseta sastavljenom od eminetnih hafiza napamet proučila za petnaest dana dnevno učeći po dva džuza, a posljednje stranice proučila je 13. novembra 2017. godine. Zanimljivo je da je hafiza Merjem dva džuza Kur’ana (40 stranica) pred Komisijom znala proučiti za 22 minute. O njenom uspjehu dr. hafiz Dževad ef. Šošić je kazao: “Ona ima veoma kvalitetno znanje i to se treba nastojati očuvati”. Hifz je pred muhaffizom Zijadom ef. Dervićem počela učiti u prvom razredu Medrese, a završila u trećem razredu i počela se spremati za izlazak pred Komisiju. Muhaffiz Dervić o njoj kaže: „ Kad bih pisao udžbenik ili priručnik za učenje hifza slika hafize Merjem bi bila na naslovnoj stranici. To je osoba koja vas nikada ne opterećuje. Super je odlikaš. Zbog brojnih moralnih kvaliteta nju bih stavio na jednu, a ostale na drugu stranu.“

Hafiza Merjem Hazić, kćerka Nedima i Mersihe, rođena je 2. jula 1999. godine u Amanu (Jordan), a živi u Kolićima kod Zenice. Završila je OŠ Ćamil Sijarić u Nemiloj, sa prosjekom 5, 00. Trenutno je učenica četvrtog razreda Medrese Osman ef. Redžović u Visokom.

O svom učenju hifza hafiza Merjem nam je kazala: „Uz muhaffiza hafiza Zijada ef. Dervića moja porodica mi je bila ponajbolja podrška. Danas nakon intenzivonog druženja s Kur’anom još ljepše se osjećam. U svemu pokušavam pronaći onu dobru stranu. Bitno je da se Kur’an uči u kontinuitetu. Mladima bih prije svega poručila da znaju svoj cilj, da se ne udaljavaju od poruka Kur’ana, da bilo koji posao da rade da ga rade po Kur’anu. Kur’an je najbolji čovjekov prijatelj. On vas nikada ne napušta.“

Hafiza Merjem živi u harmoničnoj porodici. I starija sestra Nudžejma, student u Turskoj, završila je učenje hifza. Ima još brata Alaudina i sestru Merdiju. Otac Nedim je nastavnik vjeronauke. I on je vrlo emotivno doživio ovu hafisku dovu: Desio mi se najsretniji momenat u životu. Bilo je i ranije sretnih trenutaka, a ovi su bili nekakva kruna svega toga. Moja hanuma Mersiha najzaslužnija je za uspjeh naše djece.“

Kažimo na kraju da je hafiza Merjem Hazić 380. kandidat, koji je položio hifz pred Komisijom Rijaseta.