U susret novoj mektebskoj godini

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini kroz mekteb nudi odgovarajući sistem odgojno-obrazovnog rada koji uz stručne kadrove predstavlja snažnu ali i neophodnu pomoć u ispunjavanju roditeljske obaveze islamskog odgajanja djece. Stoga, potrebno je da muallimi, džematski odbori, glavni imami i medžlisi islamske zajednice izvrše neophodne pripreme za početak i nesmetano odvijanje mektebska nastave u optimalnim uslovima i na najbolji način na opšte zadovoljstvo polaznika, muallima, roditelja i cjelokupne zajednice.

Odlaskom mjeseca augusta ljeto ulazi u svoj smiraj, ali pred nama je početak nove mektebske i nove školske godine, još jedne godine druženja, odgajanja, poučavanja, traženja znanja i usvajanja vještina. Pred nama su dani u kojima će ako Bog da u punom kapacitetu oživjeti odgojno-obrazovne ustanove, naši mektebi i škole. Dječija graja i radost ispuniće džamijska, odnosno mektebska i školska dvorišta, a radna atmosfera učionice.
Mekteb je osnovna i temeljna odgojno-obrazovna ustanova Islamske zajednice koja je nezaobilazna, jer bez mekteba nema aktivnog džemata. Rad u mektebu se zasniva na planu i programu odgojno-obrazovnog rada i praktične primjene naučenog, kroz koji se pored osnovnog znanja o vjeri, polaznik upoznaje sa odgojnim vrijednostima, usvaja islamske norme ponašanja, te praktično stječe vještine i navike primjene islamskih propisa i življenja u vjeri.
Odgoj i poučavanje su jedna od osnovnih zadaća Islamske zajednice, a to je i suština imamske misije. Za uspjeh u odgojno-obrazovnom procesu, dakle mektebskom odgoju i poučavanju potreban je skladan i harmoničan odnos između djeteta, muallima i roditelja kao dualističkih bića i plana i programa mektebske pouke kao sadržajnog faktora.
Islamska zajednica je čuvala, njegovala, razvijala i unaprjeđivala mekteb i odgojno-obrazovni rad u mektebu u različitim društvenim okolnostima koje su bile u vrijeme Austrougarske, Kraljevine Jugoslavije, SFRJ, kao i u Bosni i Hercegovini. Mekteb je prošao iskušenja od potpunog negiranja, marginalizovanja i zabranjivanja, ali i opstao uprkos teškim uvjetima rada. Danas je mekteb odgojno-obrazovna ustanova koju na godišnjem nivou pohađa oko 85000 polaznika. Generalno današnji uslovi rada u većini mekteba su dobri, međutim mogu i trebaju biti bolji, jer to zaslužuju naši polaznici mekteba i naši muallimi.
Nastavni planovi i programi mektebske nastave i ilmihali su osnova za muallimski rad i poučavanje, koji su povremeno redefinirani, mijenjani i unaprijeđivani.Posljednja reforma Nastavnog plana i programa mektebske nastave bila prije 13 godina i usvojena je zaključkom Rijaseta na sjednici održanoj 24. juna 2004. god. Uprava za vjerske poslove Rijaseta – Odjel za mektebsku nastavu i mlade, suočena s tom činjenicom, u drugoj polovini 2015. god., a nakon konsultacija s relevantnim sugovornicima inicirala je i otvorila pitanje promjena u mektebu, te istom pristupila savjesno i odgovorno uz punu podršku Reisu-l-uleme Islamske zajednice dr. Husein-ef. Kavazovića, muftija, glavnih imama i imama/muallima, kao i drugih kompetentnih lica. Nakon dvoipogodišnjeg temeljitog rada usvojen je novi Nastavni plan i program mektebske pouke na 38. redovnoj sjednici Rijaseta održanoj 02. oktobra 2017. god., u Sarajevu i odobren na 13. redovnoj sjednici Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održanoj 17. oktobra 2017. god., u Sarajevu.
Temeljom usvojenog Nastavnog plana i programa mektebske pouke i Odluke Rijaseta Islamske zajednice, Uprava za vjerske poslove raspisala je Konkurs za izradu ilmihala 1, 2 i 3, za mektebsku pouku, objavljen u IIN Preporod broj 3/1109 od 1. februara 2018. godine i na Web stranici Rijaseta. Na objavljeni konkurs pristigla su 4 rada za ilmihal 1 i po jedan rad za ilmihal 2 i 3. Stručna komisija za odabir najboljeg ilmihala, imenovana od strane Rijaseta, izabrala je ilmihal 1, autora mr. Ibrahim-ef. Softića koji je usvojen na redovnoj sjednici Rijaseta održanoj 16. augusta 2018. god., u Sarajevu, te će biti upućen Vijeću muftija na odobrenje. S obzirom na to da nije bilo zadovoljavajućih radova, Uprava za vjerske poslove Rijaseta obnovila je Konkurs za izradu ilmihala 2 i 3, za mektebsku pouku.  Ovim putem želim da se zahvalim autorima svih radova koji su se prijavili na naznačeni konkurs i čestitam na kvalitetu dostavljenih radova za ilmihal 1, te koristim priliku da pozovem zainteresovane autore da se prijave na obnovljeni konkurs sa radovima za ilmihal 2 i 3.
Na početku ovog teksta smo naznačili da je pred nama početak nove mektebske godine. Tim povodom na temelju plana rada za 2018. godinu Uprava za vjerske poslove Rijaseta – Odjel za mektebsku nastavu i mlade, 29. augusta 2018. god., organizovala je radni sastanak u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu s muftijama i glavnim imamima na temu “Mekteb – kontinuitet odgoja, poučavanja i inovacija u radu“. Izlagači, odnosno uvodničari na zadate teme su bili direktor Uprave za vjerske poslove mr. Nusret-ef. Abdibegović, šef Odjela za mektebsku nastavu i mlade doc.dr. Enes-ef. Svraka i mr. Ibrahim-ef. Softić, imam.
Direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta mr. Nusret-ef. Abdibegović u svom izlaganju govorio je o mektebu i mektebskoj nastavi kroz normativnu regulativu pozivajući se na dosadašnje Pravilnike o mektebu i mektebskoj nastavi počevši od 1939. god., zatim o sadržajima mektebskog poučavanja pozivajući se na dosadašnje Nastavne planove i programe mektebske nastave, kao i novousvojeni Nastavni plan i program mektebske pouke. Šef Odjela za mektebsku nastavu i mlade predstavio je novi Nastavni plan i program mektebske pouke i iznio uporedne pokazatelje sa Nastavnim planom i programom mektebske nastave koji se primjenjuje od 2004. godine. Također, date su naznake aktivnosti koje su neophodne u pogledu priprema za implementaciju novog Nastavnog plana i programa mektebske pouke počevši od 2019/20. mektebsku godinu. Mr. Ibrahim-ef. Softić, autor ilmihala 1, prisutnima je približio i predstavio novi ilmihal kroz odgojne i obrazovne sadržaje, te naglasio tri glavne karakteristike ilmihala; metodičnost, ilustrativnost i multimedijalnost i to predočio kroz konkretne primjere.
Na kraju radnog sastanka sa glavnim imamima i muftijama usvojeni su zaključci koji se odnose na; početak i završetak mektebske 2018/19. god., Nastavni plan i program po kojem će se izvoditi mektebska nastava u predstojećoj mektebskoj godini, raspored održavanja mektebskih takmičenja i aktivnosti u vezi implementacije novog Nastavnog plana i programa mektebske pouke (ilmihali, pedagoška dokumentacija, izrada Pravilnika o mektebu i mektebskoj pouci, savjetovanje i seminari).
U skladu sa Pravilnikom o mektebu i mektebskoj nastavi, shodno Kalendaru mektebske nastave za 2018/19. mektebsku godinu koji je utvrdila Uprava za vjerske poslove Rijaseta, nova mektebska godina počinje u subotu, 08. septembra 2018. god.,/28. zu-l-hidžeta 1439. h.g. i izvodiće se i realizovati prema dosadašnjem Nastavnom planu i programu kao i održati mektebska takmičenja na svim nivoima.
Tim povodom Uprava za vjerske poslove Rijaseta uputila je odgovarajuća uputstva muftijstvima i medžlisima kako bi blagovremeno bile poduzete sve potrebne aktivnosti za pravovremeni početak nove mektebske godine.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini kroz mekteb nudi odgovarajući sistem odgojno-obrazovnog rada koji uz stručne kadrove predstavlja snažnu ali i neophodnu pomoć u ispunjavanju roditeljske obaveze islamskog odgajanja djece. Stoga, potrebno je da muallimi, džematski odbori, glavni imami i medžlisi islamske zajednice izvrše neophodne pripreme za početak i nesmetano odvijanje mektebska nastave u optimalnim uslovima i na najbolji način na opšte zadovoljstvo polaznika, muallima, roditelja i cjelokupne zajednice. Također, pozivamo roditelje da daju svoj doprinos mektebu i mektebskoj nastavi i ispune jedan dio svoje roditeljske zadaće redovnim slanjem djece u mekteb, jer to je u najboljem interesu za njih, njihovu djecu i cjelokupno društvo.
Uz dove uzvišenom Allahu da nam podari lijep odgoj, korisno znanje i mudrost polaznicima mektebske nastave, njihovim roditeljima i muallimima čestitam početak nove mektebske godine, molim Allaha, dž.š., da svima olakša put do odgoja i obrazovanja, te želim uspješnu novu mektebsku godinu.
00Sličica Želim Print